800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Zateplení objektu a výměna tepelného zdroje
Dětské hřiště
Snížení energetické náročnosti budovy
Přeprava CZ/Plzeň - D/Neuburg
Opravy fasád
5 nejnovějších nabídek
Mezinárodní přeprava na trase Madrid – Teplice
Gitterboxy, bedny mars
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny
Kvalitní brusivo za příznivou cenu
Výroba hliníkových přírub pro chlazení superchargeru v Corvette ZR1

Příležitosti na rozvíjejících se trzích

23/01/2013

Detailní přehled rozvíjejících se trhů s měkkými obaly, vč. Indie, Indonésie, Brazílie, Ruska a devíti dalších, které se nasčítají na hodnotu 14 mld. USD a představují kolem 20 % světové poptávky, vypracoval PCI Films Consulting (cena zprávy „Opportunities in Emerging Flexible Packaging Markets“ 3500 eur).

I když mnohé z těchto trhů jsou ovlivněny propadem světové ekonomiky, přestály krizi dobře a rostou průměrným tempem skoro 11 % od r. 2006, dvojnásobkem světového průměru. Obecně všechny vykázaly silný růst, jen tři ze 13 o méně než 30 % kumulativně za pět let. Na Indii připadá asi 27 % měkkých obalů na rozvíjejících se trzích, ač významnými centry jsou i Indonésie, Brazílie a Rusko. Sílí nejen koncentrace na uspokojování potřeb lokálního potravinářského průmyslu (za nimiž stojí růst ekonomiky a disponibilních příjmů), ale i na vývoz.

I když objem dovozu v dalších pěti letech pravděpodobně poroste, jeho podíl na lokální spotřebě klesá a bude klesat. Hlavní faktory pro zvyšování poptávky zahrnují vysoké tempo růstu HDP, uvolňování omezení, pokračující urbanizace a měnící se životní styl spotřebitelů volajících po nových, pohodlných výrobcích. Výrazné příležitosti existují v oblasti výrobků s přidanou hodnotou, tyto materiály se z velké části na dané trhy zatím dovážejí. Rostoucí využití měkkých obalů a následné investice do zpracovatelských kapacit rozšíří obchod s měkkými obaly na rozvíjejících se trzích alespoň o 50 % do r. 2016.

 

obal_339

 

 

www.packaging-cz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU