800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Obrábění dle přílohy
Skládka
Výroba - Welle
Hydroizolace
Rekonstrukce stoupaček panelového domu
5 nejnovějších nabídek
Opravy a repase 8 a 12 válcových motorů Ferrari a Mercedes
Zařízení
Balotinování
Pákové nůžky na plech BSS 1020 E
BT vozík P20, po opravě a technické prohlídce

Výzkum vlivu tepelného zpracovávání oceli na vznik povlaků žárového zinku

07/02/2013

V článku jsou předloženy výsledky výzkumu kinetiky růstu a struktury zinkových povlaků získaných na vybraných druzích ocelí v normalizovaném stavu a po tepelném zušlechťování (kalení a popouštění). V poslední době se čím dál víc chrání pomocí žárového zinkování článkové řetězy používané při práci v hornickém průmyslu, a také v mořské technice. K výzkumu byly zvoleny materiály používané na výrobu článkových řetězů. Bylo určeno, že složité chemické složení vysoce odolných řetězů pracujících v silně agresivních korozivních prostředích má velký vliv na stavbu povlaku. Zároveň, pokud tyto materiály v průběhu výroby byly podrobeny tepelnému zpracování, může to mít dodatečný vliv na jejich stavbu a kinetiku růstu. V důsledku provedených výzkumů bylo zjištěno, že struktura zinkového povlaku na materiálech před a po tepelném zpracování se zásadně nelíší. Obdobně nevelké rozdíly vykazuje tloušťka těchto povlaků.

ÚVOD
Žárové zinkování je jednou z nejčastěji používaných metod v technice ochrany kovových výrobků exploatovaných v agresivním prostředí před korozí. Používání zinku pro ochranu oceli před korozí je odůvodněné jeho nižším než u železa elektrochemickým potenciálem, což má za následek jeho protektorovou ochranu ocelových výrobků [1].

V poslední době je pozorováno značné rozšíření sortimentu pozinkovaných výrobků. Vyplývá to z hledání účinných a levných antikorozních zabezpečení. V provozních podmínkách se často pozorují kromě koroze rovněž i jiné agresivní vlivy. Pro příklad: agresivita mořského korozivního prostředí ve spojení s vlivem procesů abraze způsobují, že ochranné vlastnosti nátěrových povlaků nejsou dostačující. Použití žárových zinkových povlaků dovoluje radikálně zlepšit ochranu výrobku [2].

Korozní úbytky zinkovaných povlaků při exploataci v agresivním prostředí jsou úměrné době exploatace. Proces vytváření povlaků není komplikovaný a samé povlaky zajišťují účinnou ochranu v prostředích s různou agresivitou. Prodlužování doby exploatace zinkových povlaků v takových podmínkách je také funkcí jejich tloušťky [3].

Materiály používané pro vysoce odolné článkové řetězy nevykazují v agresivních prostředích dostatečnou korozivní odolnost. Ve snaze o získávání jejich nejvyšší pevnosti je modifikováno chemické složení oceli používaných pro tyto typy řetězů a zdokonalováno tepelné zpracovávání. Metodou, která dovoluje zabezpečit před korozí povrchy řetězů, je žárové pokovení. Složité chemické složení ocelového podkladu a jeho tepelné zpracovávání je spojeno s nutností výzkumu tvoření se na tomto podkladu zinkového ochranného povlaku.

 

Více informací k článku najdete zde

 

povrch_122  povrch1_122  povrch2_122  povrch3_122

 

www.konstrukce.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU