800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Pelety
Hrotový soustruh
Zednické a pomocné zednické práce pro 26 apartmanů
Snížení energetické náročnosti bytového domu
Vypalování tvaru součástí laserem z nerezu V4A
5 nejnovějších nabídek
Výrobky z nasávané kartonáže
Dodávka vstřikovacího lisu
Dodávka obráběcího centra
Čističky obilí Bubnové CR
Zakružovačka hydraulická Metallkraft PRM 60 FH

Pěnový polystyren a možnosti jeho recyklace

17/05/2013

Pěnový polystyren, známý také pod zkratkou EPS je velmi oblíbeným a rozšířeným tepelně zpracovatelným druhem plastu. Tento materiál se širokou škálou použití je využíván především v průmyslu. Tam jsou způsoby jeho zpracování detailně popsány a veřejnosti známy prostřednictvím výrobků, se kterými každodenně přichází do styku.

Avšak ani dalším odvětvím lidské činnosti nezůstaly kladné vlastnosti polystyrenu utajeny. Obecně je ceněna především jeho dostupnost a nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci.


Ve stavebnictví se polystyrén stal základním materiálem při tvorbě tepelně izolačních vrstev. Pro svou relativně snadnou zpracovatelnost, hygienickou nezávadnost a tvarovou přizpůsobivost je vysoce žádaným a ceněným materiálem vhodným k výrobě kulis, forem nebo obalů. Především poslední případ dokonale ilustruje vhodnost použití polystyrénu v potravinářském průmyslu, kde ani skladování a transport nenaruší kvalitu zabaleného zboží.

Právě široké použití tohoto materiálu nás přivádí k problematice zpracování polystyrenu jako odpadového materiálu. Apel na ekologické cítění se ve společnosti stává stále výraznějším a rozšířenějším. Popularizace ekologického cítění přestává být doménou jednotlivců a domácností a výsadní místo ve třídění odpadu zaujímají především podniky.


Pro firmy, potýkající se s nadměrným množstvím polystyrénu při jeho skladování do doby konečného zpracování, již existuje efektivní řešení.

         istock_000007401082xsmall_polystyren_423

Je jím dánský závitkový lis RUNI SK120, který je schopný objem odpadového polystyrénu stlačit až padesátinásobně oproti počátečnímu stavu. Funkčnost lisu není jedinou v dlouhé řadě jeho výhod. Kromě prostorové nenáročnosti, výkonu a vysoké kvality zpracování se díky specifické hmotnosti stlačeného odpadu až 300 kg/m3 stává z polystyrenu cenná surovina připravená k další manipulaci tentokrát už v rámci recyklačního průmyslu.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU