800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Úprava manipulační plochy
Stavební úpravy domu
Stavební opravy budovy
Zednické a pomocné zednické práce
Obkladačské práce
5 nejnovějších nabídek
Moduly z obytných kontejnerů
Modulové stavby
Nosič kontejnerů MAN TGL 8.240, r.v. 2008
Nosič kontejnerů MAN TGL 8.240, r.v. 2008
Sáček pro balení potravin PP 30

Třídění odpadů si osvojuje stále více lidí. Třídí už 70 % Čechů

22/05/2013

 

Celkem jsme tříděním snížili naši produkci CO2 o milion tun...

Třídění odpadů je samozřejmostí už pro 70 % obyvatel České republiky. Zatímco v roce 2011 aktivně třídilo 68 % Čechů, v roce 2012 to bylo o další dvě procenta více. Nárůst obyvatel třídících odpad je za posledních deset let znatelný. Před deseti lety třídilo pouze 56 % obyvatel.

V recyklaci obalových odpadů jsme v Evropě na špici

V rámci Evropy se dle evropského statistického úřadu (Eurostat) v recyklaci obalových odpadů držíme na špici. V roce 2012 bylo více než 607 tisíc tun obalů využito jako druhotná surovina k výrobě nových výrobků místo primárních surovin.
Celková míra recyklace obalů za rok 2012 dosáhla 71 %. Pro jednotlivé materiály byla recyklace následující: papír 85 %, plasty 65 %, sklo 82 %, nápojové kartony 20 %, kovy 63 % a dřevo 19 %.

Podle oficiálních dat vykazovaných Eurostatem dlouhodobě patříme mezi evropské země s nejvyšší mírou třídění a recyklace plastových obalových odpadů. Češi dnes předají k recyklaci sedm plastových obalů z deseti. Česká republika díky pilným třídičům každoročně splňuje vyžadovaný rozsah recyklace obalového odpadu daný Evropskou komisí, a zároveň snižuje množství obalového odpadu ukládaného na skládkách. Dalších více než 51 tisíc tun obalových odpadů obsažených ve zbytkovém komunálním odpadu, bylo využito k výrobě tepelné a elektrické energie.

 

graf_647

 

Třídění a recyklace snižuje emise CO2

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním odpadů šetříme nejen primární zdroje surovin, energii a místo na skládkách, tříděním také snižujeme množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší , spotřebu elektrické energie na výrobu nových věcí i spotřebu vody. Jednoduché vytřídění odpadu tedy chrání přírodu v mnoha směrech.
V roce 2012 se podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění a recyklaci odpadů je v atmosféře o 1.114.840 tun CO2 ekv. méně. Recyklací se uspořilo 27.034.318 GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.
Tato data vyplývají ze studie LCA, která velmi podrobně zkoumala životní cyklus výrobků, obalů, jejich recyklace a z nich plynoucích dopadů na životní prostředí.

V českých ulicích je už čtvrt milionu barevných kontejnerů

Třídění odpadů se stalo pro většinu Čechů naprosto běžnou součástí jejich životů. Zlepšuje se i dostupnost barevných kontejnerů v ulicích, kterých bylo koncem roku 2012 k dispozici téměř 229 tisíc.
Každým rokem se průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům zkracuje. Zatímco před pěti lety to měl v průměru každý z nás k barevným kontejnerům 118 metrů, v roce 2012 se zkrátila docházková vzdálenost už jen na 102 metrů. V současnosti stačí obyvatelům ČR v průměru pouhé 2 minuty volné chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu. Je to dáno díky stále se zahušťující sítí barevných kontejnerů na ulicích. Krátká docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je základním předpokladem k tomu, aby lidé odpady třídili, proto počet barevných kontejnerů stále stoupá. V současnosti má možnost třídit 10,5 milionu obyvatel ve většině obcí České republiky.

Výše uvedená data plynou z ročních přehledů neziskové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění a recyklaci obalového odpadu pro 20.241 firem prodávajících balené zboží na českém trhu. Díky spolupráci českého průmyslu a obcí se společností EKO-KOM mohou lidé své odpady třídit v 6.025 obcích v celé ČR.

 

 

www.enviweb.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU