800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávky nábytku
Autodíl
Nákup náhradních dílů vozidla Multicar M 25
Rozšíření veřejného osvětlení
Snímače čarových kódů
5 nejnovějších nabídek
Zpětný ventil k odprodeji
Jednoúčelové palety
Dřevěné podlážky
Průběžné pece pro tepelné zpracování pásu z neželezných kovů
Pece pro tepelné zpracování plechu pro použití v elektrotechnice

Mezinárodní konference Polymerní kompozity 2013

17/06/2013

Odbornou část konference zahájila Eva Nezbedová z Ústavu polymerů v Brně, která se ve svém příspěvku zabývala kompozity s částicovým plnivem, jejich přípravou, morfologií a mechanickými vlastnostmi. Pečlivý výběr typu plniva a jeho tvaru totiž může zlepšit fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitu. Účelem úprav částicového plniva je snížení volné povrchové energie částic, což snižuje náchylnost k tvorbě aglomerátů a zlepšuje homogenitu a zpracovatelský proces.

Mnoho plniv a výztuží má polární chemickou vazbu, avšak matricový materiál, v tomto případě polypropylen, je nepolární. Slabá vazba mezi povrchem částic a matricí potlačuje smáčení částic matricí a vede k formaci agregátů, snížené dispergaci částic a zhoršení mechanických vlastností.

Celý článek naleznete v Technickém týdeníku 12/2013.

 

polymer_197

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU