800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávka linky anodické oxidace včetně čistírny odpadních vod
Dodávka a instalace fotovoltaického systému
Výměna světel a rekonstrukce elektrorozvodů
Výroba dle přiložené přílohy
Výroba - Zahnrad
5 nejnovějších nabídek
Oplocení
Regálová sestava - Hermes - 1 modul, nový jednostranný, výška 1430, šířka 1330, 2x police hloubka 400mm, 1x police hloubka 500mm, 1x děrovaná záda, 10x háček na děrovaná záda
Pokladní boxy GEO METRIC model D1
Drátěný stůl DT 12x6 pochromovaný
Přesný rychlý digitální dotykový teploměr THERM 2420-1L – SET1

Nabídka zabezpečení zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci Strážný: 68-008-E a možnosti přípravy ke zkoušce

25/06/2013

Strážný

 

Zkoušky:
14. srpna 2013, Pardubice
16. října 2013, Pardubice
10. prosince 2013, Pardubice

Novelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 274/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009, byly zásadním způsobem upraveny podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozování koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" - zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců.
Pokud podnikatel své odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Odbornou způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob splňuje držitel koncesí (podnikatel), pokud má:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným MŠMT nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Dále podnikatel musí zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit doklady o zajištění výkonu své živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, kterými jsou:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným MŠMT nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Pokud nesplňujete výše uedenou odbornost , osvědčení o získání profesní kvalifikace strážný můžete získat úspěšným složením zkoušky před komisí autorizovaných osob a dle současných platných právních předpisů je vydáváno na dobu neurčitou.

Zkouška

Termíny:
14. srpna 2013 od 15.00 hodin
16. října 2013 od 15.00 hodin
10. prosince 2013 od 15.00 hodin

Místo konání: DK DUKLA Pardubice, Gorkého 2573 (www.dkdukla.cz)

Zkouška se skládá z písemného testu a z ústní/praktické zkoušky, která je založena na řešení konkrétních situací.

Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky a uhrazení poplatku nejpozději před zahájením zkoušky
- přihlášku ke zkoušce zašleme na vyžádání.

Cena: 1.452,- Kč (vč. DPH)

Jako přípravu ke zkoušce naši klienti doporučují:

UČEBNÍ TEXTY (platná legislativa, vypracované otázky pro písemnou a ústní část zkoušky)
a následné KONZULTACE bezprostředně před zkouškou.

V praxi to znamená, že Vám zašleme studijní materiály (nebo si je vyzvednete osobně u nás v kanceláři), na zkoušku se připravíte samostudiem těchto materiálů a v den zkoušek jsme pro vás připravili ještě opakování, kde si budete moci vyzkoušet své znalosti formou cvičného písemného testu a v další části si s lektorem zopakujete odpovědi na ústní otázky.
Časový program: 11.00 - 14.30 konzulace, 15.00 zahájení zkoušek
Cena učebních textů: 500 Kč (vč. DPH), konzultace zdarma

 

Další možnosti přípravy ke zkoušce

Akreditovaný vzdělávací program pro pracovní činnost Strážný

Absolvent třídenního kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní - nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob, tj. profesní kvalifikace strážný dle Národní soustavy kvalifikací, získá osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a připraví se na zkoušku. Absolvování kurzu nenahrazuje zkoušku před autorizovanou osobou.

Délka akreditovaného vzdělávacího programu (akreditace MŠMT č. j. 8 197/11-24/2484) je 20 vyučovacích hodin.

Program kurzu:
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti s jednotkami IZS, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikace právních základů bezpečnostní činnosti, problematika BOZP
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Používání věcných bezpečnostních prostředků
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Místo konání: DK DUKLA Pardubice

Cena: 2.420,- Kč (vč. DPH) 

Minimální počet účastníků kurzu je 10.

 

Jednodenní intenzívní příprava ke zkoušce

Délka intenzívní přípravy je 8 vyučovacích hodin:
- legislativní ustanovení upravující práva zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby
- výklad k otázkám pro písemnou i ústní zkoušku
- základní informace o průběhu zkoušek
- zkušební test

Místo konání: DK DUKLA Pardubice

Cena: 1.079,- Kč (vč. DPH)

Po zaplacení poplatku obdrží zájemci písemné studijní materiály.

Minimální počet účastníků intenzívní přípravy je 10 osob.

Třídenní kurz, intenzívní přípravu a zkoušky lze uspořádat po dohodě také v prostorách objednatele
(minimální počet účastníků je 10, cena dohodou).
 V případě zájmu můžeme uspořádat intenzívní přípravu a zkoušky také o víkendech.

Uvedené ceny platí pro rok 2013.

 

Soubory ke stažení:

Autorizace MV ČR

Akreditace MŠMT

 

Unit, spol.s r.o.

Gorkého 2573

53002 Pardubice

+420 466 303 032

+420 602 337 780

unit@unit.cz

www.unit.cz

 

 


http://firmy.industry-eu.cz/unit-spols-ro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU