800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Zateplení objektu a výměna tepelného zdroje
Dětské hřiště
Snížení energetické náročnosti budovy
Přeprava CZ/Plzeň - D/Neuburg
Opravy fasád
5 nejnovějších nabídek
Mezinárodní přeprava na trase Madrid – Teplice
Gitterboxy, bedny mars
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny
Kvalitní brusivo za příznivou cenu
Výroba hliníkových přírub pro chlazení superchargeru v Corvette ZR1

Význam obalových odpadů jako zdroje surovin roste

16/10/2013

Analýza oficiálních údajů EU o obalovém odpadu provedená organizací Europen ukazuje, že posledních 12 let rychle klesá objem obalů, které se posílají k definitivní likvidaci.  

Virginia Janssens, ředitelka, Europen: „Způsobuje to z velké části vyšší podíl dalšího využití a obzvlášť recyklace. V 2010 bylo v 27 členských státech EU ke konečné likvidaci posláno něco pod 18,7 mil. t použitých obalů. Čísla Eurostatu jasně demonstrují úspěchy našeho oboru v souladu s cíli EU. Také odrážejí fakt, že obalářský řetězec potřebuje méně a méně materiálu, aby se výrobek dostal ke spotřebiteli v dobrém stavu. V kontextu celkové udržitelnosti by se na obal mělo nahlížet jako na součást řešení a jako přispěvatele k dosažení optimalizace zdrojů a minimalizace odpadu.“


Analýza Europenu ukazuje, že objem obalového odpadu jasně závisí na ekonomickém růstu. Třeba 17,5% přírůstek výdajů domácností na potraviny a nealko nápoje mezi 2000 a 2010, stárnutí populace a trend zmenšování domácností, to vše vede k nákupu většího objemu baleného zboží. Objem obalů, vyjma dřevěných, dodaných na trh v původních 15 členských státech EU vyrostl za toto období o 5,6 %. Objem obalů daných do oběhu v nových členských státech narostl z 79 kg na osobu (2005) na 84 kg (2010), v zemích „patnáctky“ se za stejnou dobu snížil z 183 kg na 176 kg, v celé „sedmadvacítce“ se v průměru snížil z 160 kg na 157 kg.

 

 

www.packaging-cz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU