800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Stavební úpravy budovy
Snížení energetické náročnosti budov
Stavební úprava ulice
Velkoplošná oprava živičných krytů
Výroba - Stuetzplatte
5 nejnovějších nabídek
Žebérkové pletivo
Lanko nerezové 1/1,3 mm PVC pojistka zavěšení svítidel
PLASTOVÉ LAHVIČKY A LÉKOVKY
Protihlukové pryžové desky na dalším dětském hřišti
Metalurgie

Stovky tun nebezpečného elektroodpadu končí na skládkách

13/05/2014

 

Bezcenné části elektrospotřebičů obsahující nebezpečné látky, jejichž likvidace je nákladná, končí často na skládkách a představují značnou ekologickou zátěž. Týká se to všech elektrospotřebičů: bílou a spotřební technikou počínaje, úspornými zářivkami či bateriemi konče. V případě vysloužilých úsporných zářivek, které obsahují toxickou rtuť, jich na skládkách každoročně skončí zhruba polovina. Konkrétně vloni asi 900 t. „To představuje přibližně 30 kg rtuti, která by mohla teoreticky znečistit vodu v objemu 95 Máchových jezer," uvedla Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje zpětný odběr a recyklaci světelných zdrojů a jiných osvětlovacích zařízení.

Za tento neutěšený stav českému státu hrozí denně pokuta 20 tisíc eur, což ročně představuje více než 200 milionů korun. To je sankce za neimplementování evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která měla být v ČR v platnosti nejpozději od 14. února 2014. Citovaná směrnice od členských států požaduje, aby přijaly opatření, která umožní transparentní a efektivní sběr a recyklaci elektroodpadu. Mezi nejdůležitější mechanismy patří stanovení minimálních kvót sběru elektroodpadu ve vztahu k počtu kusů uvedených na trh.

„Tyto kvóty v současné době vůbec neexistují, což umožňuje na systému parazitovat subjektům, které vykazují činnost jen na oko. Směrnice by také měla zamezit nekalým praktikám, kdy nelegálně rozebrané součásti elektroodpadu beztrestně vykupují sběrny druhotných surovin a narušují tím celý recyklační řetězec," objasnila důležitost nové směrnice Zuzana Adamcová.

 

odpad_294

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU