800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba z plastového nezávadného materiálu
Lakování nádrží
Údržba a obnova svislého dopravního značení
Obrábění podle přílohy
Klempířské práce
5 nejnovějších nabídek
Fitness pryžové kotouče na činky pro posilovny odolné vůči odhozu Praha
Derby povrchy - podkladové desky pro výcvik, kruhový trénink koní i do stáje
Výprodej filtrů
Čistírny odpadních vod
Žebérkové pletivo

Tlumení vibrací kompaktním hydrostatickým lineárním vedením

11/05/2014

schaeffler_300_02

Značné dynamické síly vlastního výrobního procesu vyvolávají kmitání obráběcích stroje, což se projevuje na kvalitě obráběných povrchů, jakož i na opotřebení příslušných nástrojů. Použití tlumičů ale přináší buď další nárůst hmotnosti, nebo znamená vynaložení nemalého úsilí v oblasti regulační techniky. Díky vývoji kompaktního hydrostatického lineárního vedení se nyní podařilo zkombinovat tlumicí vlastnosti hydrostatiky a kompaktnost lineárního vedení s profilovými lištami.

 

Výrobci obráběcích strojů si tradičně kladou za cíl dosáhnout vyšší produktivity a snížení výrobních nákladů při současné optimalizaci přesnosti strojních součástí i kvality obráběného povrchu. Zároveň se má díky modulární konstrukci redukovat množství stavebních dílů, dosáhnout optimalizace nákladů na součásti i dalšího zvýšení flexibility, pokud jde o počet kusů a různých technologií vyráběných dílců. V důsledku výrazného pokroku ve vývoji, který přinesl požadavky na vyšší rychlost opracování, vzrostlo zatížení výrobních strojů tak, že je potřeba zajistit dostatečnou tuhost konstrukce a navýšení provozních otáček vřeten. Dynamická a statická tuhost, která je dosahována konstrukčním provedením a tvarováním jednotlivých součástí stroje a stejně tak i regulační technikou pohonu, představuje základní předpoklad provozní výkonnosti obráběcího stroje.

 

Konstrukce stroje kmitá

Přesnost obráběcího stroje je definována prostřednictvím geometrických a kinematických odchylek od stanoveného pracovního pohybu ve středu nástroje (tzv. „tool center point“ neboli TCP), k nimž dochází vlivem staticky i dynamicky působících procesních sil. Zatímco statické procesní síly, jako je třeba tíha obrobků, ovlivňují geometrickou přesnost obrobku, způsobují dynamické procesní síly kmitání obráběcího stroje. Je-li takto stimulována vlastní frekvence konstrukce stroje, může se to nepříznivě projevit na výsledku obrábění i opotřebení nástrojů. Tady se ukazuje nevýhoda valivých vedení: chybující schopnost tlumení vibrací. Vzhledem ke konečné tuhosti obráběcího stroje a nevyhnutelnému kolísání rezných sil při třískovém obrábění nelze samovolným vibracím (jako třeba regeneračnímu kmitání) zabránit. Vibrace rovněž často vyvolávají rázy při záběru nože nebo přerušení řezu. Zatímco výpočet statických tuhostí, resp. z nich vyplývajících posunů příslušných součástí při působení daných sil je relativně jednoduchý a přesný, vyskytuje se při zjišťování dynamické tuhosti celá řada faktorů, které lze jen těžko odhadnout. A právě neznámé tlumicí účinky spojovacích bodů vedou k výrazným odchylkám mezi výpočtem a skutečností.

 

Více informací najdete zde

 

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

Průběžná 74 a
Praha 10 - Strašnice
100 00
Česká republika

Tel.: +420 267 298 111
Fax: +420 267 298 110
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU