800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávka manipulační techniky do výroby
Sada samojistících, škrtících a svíracích kovových kleští na hadice
Nákup nábytku a dalšího mobiliáře
Nákup techniky a přídavných zařízení
Oprava mobilního jeřábu
5 nejnovějších nabídek
Žebérkové pletivo
Lanko nerezové 1/1,3 mm PVC pojistka zavěšení svítidel
PLASTOVÉ LAHVIČKY A LÉKOVKY
Protihlukové pryžové desky na dalším dětském hřišti
Metalurgie

Průlomová inovace: uvedení Scia Engineer 14 na trh s technologií Open Design

27/06/2014

500070445_145

 

V minulém roce jsme představili Scia Design Forms - nový skriptovací nástroj vytvořený speciálně pro statiky. Letos pak Scia Engineer 14 naplňuje plný potenciál této technologie a integruje do sebe posudky prováděné pomocí Scia Design Forms. Tyto posudky se tak chovají stejně jako posudky zabudované přímo do programu. 

Není podstatné, jestli statik potřebuje provést posudek podle dosud nepodporované národní normy, nebo jestli chce provést specifický výpočet, který nalezl v odborné literatuře. Obojí je nyní snadno proveditelné. Statik musí pouze napsat svůj výpočet a jednoduše jej integrovat do Scia Engineer. Pak se jeho posudek či výpočet chovají úplně stejně jako nativní (zabudované) posudky ve Scia Engineer. Výsledkové diagramy se kreslí na 3D konstrukci, je vytvořen podrobný výstupní dokument a ten je zahrnut do Engineering Reportu. Kromě toho tyto posudky využívají více jader procesoru a běží paralelně nejvyšší možnou rychlostí.
Pouze několik týdnů po uvedení na trh již statici v různých koutech světa vytvářejí své posudky. Uveďme několik příkladů:

Patní deska podle americké normy

Tento výpočet posuzuje navrženou patní desku sloupu a příslušnou kotevní sílu podle normy AISC (AISC Steel Construction Manual, 14th Edition) a také posuzuje ukotvení do betonu na smyk a tah podle přílohy D normy ACI 318-11.

Lepený dřevěný nosník podle americké normy

Návrh lepeného nosníku využívá obecná vstupní data ze Scia Engineer a také pro dílec definovaná data podle národní specifikace pro dřevěné konstrukce z roku 2005.  Výstup obsahuje posudek ohybu i smyku.

Excentricky zatížená skupina šroubů

Výpočet součinitele pro excentricky zatíženou skupinu šroubů podle metody okamžitého středu otáčení a pružnou metodou.  Na základě parametrů skupiny šroubů se iteračním výpočtem určí součinitel odvozený z geometrie a zatížení každého šroubu.  Součinitel lze porovnat s hodnotou z tabulky 7-6 až 7-13 z normy AISC (AISC Steel Construction Manual, 14th Edition).

Posudky ocelových prvků podle brazilské normy

V současné době se implementuje kompletní posudek podle NBR 8800. Bude se provádět posudek průřezu (posudek únosnosti) i dílce (stabilitní posudek). S pomocí funkce AutoDesign je možno určit optimální průřez.

Hliníkové profily pro velké skleněné fasády

Jeden americký zákazník připravuje originální typ výpočtu pro velké skleněné fasády. Hliníkové profily se definují graficky ve Scia Engineer jako obecný průřez a jsou pak odeslány na posouzení spolu s dalšími vstupními údaji. Různé části stojiny se posoudí v jednoduché smyčce.

 

Eccentrically Loaded Bolt Group Glulam Timber Beam Base Plate
Excentricky zatížená skupina šroubů Lepený dřevěný nosník Patní deska

 

Scia právě dokončuje nahrazení svých betonových modulů pro Eurokódy touto novou technologií. První zákazníci právě zkoušejí Beta verzi.  Výstup je přehledný, přestože obsahuje mnoho normových pravidel.
Formuláře pro Scia Design Forms mohou být připraveny pracovníky Scia, externisty, nebo právě Vámi.
Jak svými projekčními úkoly rozšíříte Scia Engineer Vy?

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na výukové video na YouTube

 

Nemetschek Scia, s.r.o.

Evropská 2591/33e
Praha
160 00
Česká republika

Tel.: +420 226 205 600
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU