800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Zateplení objektu a výměna tepelného zdroje
Dětské hřiště
Snížení energetické náročnosti budovy
Přeprava CZ/Plzeň - D/Neuburg
Opravy fasád
5 nejnovějších nabídek
Mezinárodní přeprava na trase Madrid – Teplice
Gitterboxy, bedny mars
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny
Kvalitní brusivo za příznivou cenu
Výroba hliníkových přírub pro chlazení superchargeru v Corvette ZR1

KURZ RADIAČNÍ OCHRANY PŘI ZUBNÍCH RADIODIAGNOSTICKÝCH VYŠETŘENÍCH

12/11/2014

 

kurz_583

 

Anotace


Tento kurz je určen zájemcům, kterým končí osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti se zubním rentgenovým zařízením, i novým zájemcům o získání osvědčení ZOZ.


Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání České stomatologické komory:

Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK s počtem 5 kreditů za den,
5 kreditů celkem.


ZKOUŠKA ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zkoušku lze složit před komisí SÚJB .

Formulář přihlášky ke zkoušce obdrží účastníci u prezence.


ODBORNÝ PROGRAM


- Platná legislativa

- Fyzikální základy radiační ochrany

- Základní veličiny a jednotky v radiační ochraně

- Biologické účinky ionizujícího záření

- Cíle a principy radiační ochrany

- Zdroje ozáření obyvatelstva

- Způsoby ochrany před rentgenovým zářením

- Klasifikace zdrojů ionizujícího záření, kategorizace pracovišť

- Kontrolované pásmo, sledované pásmo

- Dokumentace vedená na stomatologických pracovištích

- Program zabezpečování jakosti na stomatologických pracovištích

- Monitorování na stomatologických pracovištích

- Princip činnosti rentgenky, filtry, clony, tubus

- Ochrana personálu stomatologických pracovišť před rentgenovým zářením

- Ochrana pacientů před rentgenovým zářením

- Testování stomatologických rentgenů

- Povinnosti držitele povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření, soustavný dohled, odborná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost


UČEBNÍ TEXTY


Radiační ochrana ve stomatologii, Jiří Filip a kolektiv, vydalo VF, a.s., 2013


6. prosince 2014

Dům kultury DUKLA  |  Pardubice


Účastnický poplatek

vložné  | občerstvení  |  oběd
textové materiály  |  DPH    
2.100,- Kč


Přednášející

Mgr. Jaroslav Storm 
radiologický fyzik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika


Závěrečné zkoušky

8. 12. 2014  |  SÚJB Hradec Králové


PODROBNÉ INFORMACE

včetně elektronického přihlášení nawww.unit.cz

 

unit_558

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU