800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Zajištění úklidových a recepčních služeb
Povrchová oprava komunikace
Stavba lovecké chaty
Průtah silnice
Oprava povrchu komunikace
5 nejnovějších nabídek
SVAŘOVACÍ TECHNIKA
Obchodní zastoupení
Odpady
Čištění průmyslových odpadních vod
Silentbloky, těsnící elementy, "O" kroužky, desky, vlnovce, membrány

Svářečská škola

18/11/2014

 

best_141

 

Společnost Best Consulting & Training, s.r.o. (BC&T) vznikla na počátku roku 2009 v Benešově u Prahy. Jedná se o specializované školící centrum s akreditací TPA CWS ANB pro školení a zkoušky svářečů v ČR. Škola je významným subjektem v oblasti vzdělávání svářečského personálu jak v rámci regionu, tak i v nadregionálním měřítku.

Nabízíme

Svým klientům nabízí širokou škálu svářečských kurzů. Jedná se o základní svářečské kurzy dle norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1 a ČSN EN 1418 a dále pak kurzy k rozšíření kvalifikace o další metody svařování či další druhy svařovaných materiálů. Škola zajišťuje rovněž kurzy k udržení kvalifikace - periodická doškolení a přezkoušení.

Školení probíhá v systému CWS ANB (Česká svářečská společnost) a po úspěšném ukončení kurzů jsou vystaveny svářečské průkazy, osvědčení a certifikáty s celostátní platností.  svar_332

Odborné zázemí školícího centra je tvořeno zkušeným mezinárodním svářečským inženýrem IWE, zkušenými technology IWT a svářečskými instruktory EWP. Všichni školitelé dosahují vysoké profesionální úrovně ve svém oboru a mají rovněž četné zkušenosti se vzděláváním svářečů.

Činnost svářečské školy je motivována snahou o neustálé zlepšování a prosazování moderních přístupů a inovativních řešení. Tento trend lze vysledovat v investicích do vybavení svářečské školy, které je průběžně doplňováno novými zařízeními užívanými jak pro teoretickou výuku, tak pro praktický výcvik. Příkladem je pořízení zcela inovativního trenažéru pro virtuální svařování.

Zkušenosti

Svářečská škola se také snaží využívat možností programů dotovaných z fondů Evropské unie za účelem zpřístupnění nabízených služeb širší klientele. V současné době je již dvojnásobně úspěšným žadatelem o využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu na realizaci projektů zaměřených na rekvalifikaci osob ohrožených na trhu práce. Kromě realizace vlastních projektů zajišťuje škola svářečské kurzy také pro firmy, které získaly dotaci na tato školení v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ nebo v rámci výzev Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost při ESF.

 

 

Best Consulting & Training, s.r.o.

Černoleská 1930
Benešov
256 01
Česká republika

Tel.: +420 317 753 350
Mob.: +420 725 782 080
Fax: +420 317 727 322
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU