800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Masokostní moučka
Výroba - Kopfklemme
Výroba dle přiložené přílohy
Přepravní bedny
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
5 nejnovějších nabídek
Moduly z obytných kontejnerů
Modulové stavby
Nosič kontejnerů MAN TGL 8.240, r.v. 2008
Nosič kontejnerů MAN TGL 8.240, r.v. 2008
Sáček pro balení potravin PP 30

51. celostání aktiv revizních techniků elektrických zařízení

17/12/2014

 

revize_666

 

Anotace


Každoroční vysoce odborné setkání elektrotechniků, projektantů, pracovníků obsluh, údržby, revizních techniků elektrických zařízení, orgánů dozoru nad bezpečností práce a soukromých podnikatelů v elektrotechnice.


ODBORNÝ PROGRAM


Úterý 27. ledna 2015

Elektrotechnická normalizace v roce 2015

- nové a připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku

Novinky v legislativě z pohledu Technické inspekce ČR

Minimalizace rizik při provádění revizí a zpracování revizní zprávy

Vnitřní ochrana proti přepětí

- aplikace, kontroly, měření a revize SPD

- měření izolačních odporů elektrických sítí při aplikacích SPD

(ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize)

Jak se stát výrobcem DBO rozvodnic

(Představení novinek OEZ v sortimentu rozvodnic Distri, OEZ)

Přistroje pro připojování, spínání a odpojování v elektrických instalacích nn v návaznosti na soubor norem ČSN 33 2000 a související TNI


Středa 28. ledna 2015

Nová norma ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nn

- Vnitřní elektrické rozvody se zaměřením na ochranu před požárem

ČSN 33 2000-7-753 Elektrické instalace budov

- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

Problematika revizí solárních elektráren

Ukázky z činnosti vyšetřovatele požárů - příklady a fotodokumentace z praxe

Nová ČSN EN 50110-1 ed. 3

Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

 

DÁLE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI Z OBORU ELEKTRO

Školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/78 Sb.

leden - červen 2015


Základní kurzy pro revizní techniky elektrických zařízení

únor 2015, březen/duben 2015, červen 2015, Pardubice


Doškolení revizních techniků elektrických zařízení
- pro ty, kterým končí platnost osvědčení RTEZ
únor 2015, březen/duben 2015, červen 2015, Pardubice


Více informací o kurzech v oboru elektro naleznete zde.

 

27. - 28. ledna 2015

Vysoká škola ekonomická   
Praha


Účastnický poplatek (vč. DPH)

vložné  | občerstvení
textové materiály    
2.190,- Kč


Odborná garance

Ing. Miloslav Valena
ELEKTRO SLUŽBY KLADNO ROZDĚLOV

revizní technik, soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen TNK 22,

místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva


Doprovodným programemaktivu
bude i tentokrát výstava,
na které vystavující firmy představí své výrobky a služby.

Na závěr aktivu bude provedeno slosování a vylosovaným účastníkům budou předány ceny, které věnují vystavující firmy a organizátor.


PODROBNÉ INFORMACE

včetně elektronického přihlášení nawww.unit.cz

UNIT s.r.o.

Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice


Tel.: (+420) 466 303 032

Mobil: (+420) 605 257 127

Email:martina.novotna@unit.cz

Web: www.unit.cz

 

unit_627

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU