800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Novostavba požární zbrojnice
Rekonstrukce lesní cesty
Přeprava D/Schwabach - CZ/Bor
Oprava fasády na bytovém domě
Oprava fasády na bytovém domě
5 nejnovějších nabídek
Volná kapacita - výpalky, svařence, svařování ocelových konstrukcí..
Dřevěné ohrádky
Sada digitálního manometru včetně přípojek
Digitální manomentry
Zádová deska Kaindl 3953 PE Břidlice černá / 3324 PE Ořech parketa

22. kolo PRV podpoří pořízení strojů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví

13/01/2015Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil na svých stránkách informace ke 22. kolu Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na podporu strojů a technologií do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 26. ledna do 9. února 2015.

Mimořádné 22. kolo příjmu žádostí v rámci PRV, zveřejněné letos v září se zaměřením na podporu realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami v Ose IV Leader, je nově rozšířeno o podporu strojů a technologií. Protože je cílem dočerpat alokované prostředky PRV 2007 – 2013, jsou disponibilní prostředky přesunuty do opatření, kde je možné realizovat rychlé investice.

Dne 18. prosince schválil ministr zemědělství Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro podopatření Modernizace zemědělských podniků (I.1.1.1), Lesnická technika (I.1.2.1) a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (I.1.3.1). Příjem žádostí bude probíhat od 26. ledna 8 hodin do 9. února 15 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Celkový finanční objem na uvedená podopatření je 1 miliarda korun, která bude rozdělena následovně: 700 milionů na nákup strojů v zemědělství, 100 milionů na lesnickou techniku a 200 milionů na pořízení strojů a technologií pro zpracování zemědělských a potravinářských produktů. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí.

Součástí 22. kola je rovněž příjem žádostí na opatření Realizace projektů spolupráce (IV.2.1 ), který proběhne v termínu od 12. do 16. ledna 2015. Příjem žádostí na toto opatření byl již vyhlášen.

Posledním termínem pro předložení Žádostí o proplacení je 30. červen 2015.


Úplné znění Pravidel pro poskytování dotace na projekty PRV pro období 2007 – 2013 pro 22. kolo příjmu je k dispozici v elektronické podobě na portálu www.eagri.cz a rovněž na stránkách szif.cz.

 

www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU