800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Nákup velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad
Nákup materiálu pro údržbu vodorovného dopravního značení
Oprava fasády na budově
Stavební práce ZŠ a MŠ
Regenerace vnitrobloku
5 nejnovějších nabídek
Recyklační technologie
Úklidové práce i specializovane
Okna a dveře
Samosvorné kydexové pouzdro pro nůž
Montáž elektrotechnických dílů

Třídění druhotných surovin

30/01/2015

 

Proč třídit odpad?

Komunální a průmyslové odpady jsou veškeré odpady, které vznikají v domácnostech, firmách, průmyslu, školství apod. Tento směsný odpad obsahuje na jedné straně řadu využitelných složek, jako je sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad a na straně druhé odpad nebezpečný, tj. galvanické články (baterie) a akumulátory, zářivky a výbojky, léky, ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

A proto je právě na nás, občanech, zaměstnancích, studentech, důchodcích..., abychom tyto oddělitelné složky správně vytřídili do příslušných kontejnerů na tříděný odpad, popř. předali nebezpečný odpad do sběrných dvorů nebo mobilních zařízení.
Odpady, které vhodíme do barevných kontejnerů, sváží svozové firmy na dotřiďovací linky a pak putují do zpracovatelských závodů, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Budeme li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody, proč třídit jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů a energie.

Každou zbytečně vyhozenou tunu recyklovatelných odpadů musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie…

Víte, že?

• Každý průměrný člověk v ČR vyprodukuje v průměru 200 kg odpadů ročně
• Za rok může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla
• Recyklace tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2
• Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi
• 5 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička

 

pet_380

 

SKS-separace s.r.o.

náměstí Starosty Pavla 13
Kladno
272 01
Česká republika

Tel.: +420 312 246 240
Mob.: +420 602 220 048
Fax: +420 312 246 265
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU