800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Zajišťování činností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů
Vybudování multifunkčního hřiště
Pořízení servolisu
Elektrohydraulická ohýbačka
5 nejnovějších nabídek
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny
Kvalitní brusivo za příznivou cenu
Výroba hliníkových přírub pro chlazení superchargeru v Corvette ZR1
Plyny pro spotřebile a pro volný čas
Kovoobrábění

Program Ženy & životním prostředí

30/10/2015

 

rajapak_240

 

Proč je realizován tento program?

Program Ženy & životním prostředí je v souladu s našimi závazky a hodnotami. RAJAPACK a skupina RAJA se vyvinula v angažovanou a solidární společnost, která ani v současnosti nezapomíná na své hodnoty.

Proč životní prostředí?

Již od svého založení chrání skupina RAJA přírodní zdroje prostřednictvím specializace na recyklaci lepenky. Dle certifikace ISO 14001 skupina RAJA prostřednictvím různých aktivit přispívá k minimalizaci ekologického zatížení. Našim zákazníkům nabízíme širokou paletu ekologických produktů. V současnosti je 95 % našich výrobků vyráběno v Evropě a 50 % jsou šetrné k životnímu prostředí.

» Získejte více informací o našem důrazu na ochranu životního prostředí

 

lepe_148

 

Proč ženy?

Nadace RAJA-Daniéle Marcovici byla založena v lednu 2006 pod záštitou francouzské nadace " Fondation de France ". Nadace odpovídá cílu a přání Daniele Kapel-Marcovici společně sdílet společenské hodnoty, kterých si cení nejvíce: respektu, solidarity a rovnosti přístupu ke vzdělání a k práci pro každého. Od svého založení podporuje nadace projekty ve Francii a po celém světě, které jsou určeny v převážné míře ženám. Díky nadaci získalo pomoc již více než 50.000 žen.

» Zde se dozvíte více činnosti nadace

Ženy & životním prostředí - program v souladu s našimi závazky a hodnotami

Ochrana životního prostředí a osudy žen jsou vzájemně úzce propojeny . Ve všech rozvojových zemí jsou to právě ženy při plnění svých každodenních úkolů ve srovnání s muži daleko více závislé na přírodních zdrojích . A právě ony jsou těmi prvními oběťmi přírodních katastrof a klimatických změn a hrají současně klíčovou roli v trvale udržitelném rozvoji.

Proč dnes?

V prosinci 2015 se koná v Paříži konference COP21 - 21 konference o změně klimatu OSN, v rámci které členské státy stanoví cíle v oblasti klimatu a v boji proti globálnímu oteplování. Tato konference se řadí k důležitým setkáním pro budoucnost naší planety . Ve skupině RAJA jsme přesvědčeni , že nejen státy mají povinnost sjednotit svoji politiku pro podporu ekologie, ale i jednotlivé firmy musí na základě své ekonomické role převzít odpovědnost za životní prostředí a společnost.

 

Rajapack s.r.o.

Logistický terminál Nupaky 148
Říčany u Prahy
251 01
Česká republika

Tel.: 800 500 515
Mob.: +420 800 500 515
Fax: +420 800 500 520
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU