800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávky nábytku
Autodíl
Nákup náhradních dílů vozidla Multicar M 25
Rozšíření veřejného osvětlení
Snímače čarových kódů
5 nejnovějších nabídek
Zpětný ventil k odprodeji
Jednoúčelové palety
Dřevěné podlážky
Průběžné pece pro tepelné zpracování pásu z neželezných kovů
Pece pro tepelné zpracování plechu pro použití v elektrotechnice

Tvářecí stroje

08/07/2016

 

Výroba tvářecích strojů má v akciové společnosti ŽĎAS tradici dlouhou více než půl století. Od základních, jednoduchých typů, vyráběných zpočátku podle převzaté dokumentace, byl po vybudování vlastní vývojové základny tento obor rozšířen do několika specializovaných skupin. Dnes je proto firma ŽĎAS schopna pokrýt všechny běžné i nadstandardní požadavky svých zákazníků na provedení lisů nebo velikost parametrů.
Díky zkušenosti konstrukčního týmu a moderně vybaveným výrobním provozům jsou dnes vedle unifikovaných řad jednotlivých typů tvářecích strojů nabízeny také návrhy a realizace nestandardních kusových či speciálních strojů. Jedná se především o zařízení pro hromadnou výrobu dílů pro automobilový či spotřební průmysl, a to samozřejmě s příslušnou mechanizací, nástrojovým vybavením a celým doprovodným systémem služeb a servisu.
ŽĎAS se tak řadí mezi přední výrobce tvářecích strojů, kteří jsou rovněž schopni navrhnout zákazníkovi zařízení podle speciálních požadavků, tzv. „na míru“. Dobrou referencí je proto nejen dlouhá řada zařízení dodaných v jednotlivých výrobních řadách, ale také desítky výrobních linek a strojů navržených a dodaných podle požadavků zákazníků. V poslední době je vynakládáno značné úsilí na střední a generální opravy, nejen námi dříve vyrobených zařízení, ale i na zařízení jiných výrobců. Opravy jsou zaměřeny jak na funkční opotřebení jednotlivých dílů lisů, tak na prvky bezpečnosti, nutné k zaručení provozování daného zařízení v dnešní době. Velká část oprav je spojena s modernizací lisů, se změnou pohonu a dalších částí lisů tak, aby splňovaly požadavky současných moderních technologií.
V základním členění jsou tvářecí stroje vyráběné pod značkou ŽĎAS rozděleny podle systému pohonu na mechanické a hydraulické lisy. Přitom je však respektováno vlastní využití jak pro plošné tváření z plechu, tak pro objemové tváření z kovového masivu. Oběma typům strojů je pak věnována stejná pozornost v samostatných specializovaných týmech odborníků. Vzhledem k tomu, že se využití strojů s různým pohonem pro výrobu konkrétních výlisků často kříží, snaží se skupina technologických specialistů firmy ŽĎAS najít vždy pro konkrétní výlisek či polotovar optimální a univerzálně využitelné zařízení.
 

 

ŽĎAS, a.s.

Strojírenská 675/6

Žďár nad Sázavou

591 01

Česká republika

 

Tel.:+420 566 642 124

Fax: +420 566 642 871

E-mail: or@zdas.cz

Internet: www.zdas.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU