800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Plastový box
Hutní materiál
Souprava
Stavební úpravy a nástavba ZŠ - TDI, BOZP
Bezpečnostní služby
5 nejnovějších nabídek
LAT kalibrační směsi
Plynné směsi pro měření a analýzy
NISSAN NO1A 15 HQ
Balkancar
Lepenka, balicí papíry

Solenoidové ventily

16/11/2016

 

Sole­no­i­dové ven­tily jsou elek­tro­mag­ne­tické ven­tily pro ote­ví­rání / uza­ví­rání prů­toku kapa­lin a plynů.

Ven­tily se vyrá­bějí jako dvou­polo­hové ve dvou a více­cest­ném pro­ve­dení z mate­ri­álů: mosaz, hli­ní­ková sli­tina, nere­zová ocel.

Roz­mezí pro­voz­ních tlaků je v závis­losti na mate­ri­álu a výkonu až do 100 bar. Spe­ci­ální sku­pi­nou jsou sole­no­i­dové ven­tily pro chla­dí­ren­skou a kli­ma­ti­zační techniku.

 

 

Solenoidový ventil pro otevření/zavření průtoku

  • vzdu­chu

  • vody

  • neteč­ných plynů

  • leh­kých olejů

 

  • neagre­siv­ních kapalin

  • vody a páry za vyso­kých tep­lot (180 °C)

  • topné oleje

 

 

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.

Parkerova 623

Klecany

250 67

Česká republika

 

Tel.:+420 284 083 111

Fax: +420 284 083 112

E-mail: parker.czechrepublic@parker.com

Internet: www.parker.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU