800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

22. kolo PRV podpoří pořízení strojů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví

13/01/2015Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil na svých stránkách informace ke 22. kolu Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na podporu strojů a technologií do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 26. ledna do 9. února 2015.

Mimořádné 22. kolo příjmu žádostí v rámci PRV, zveřejněné letos v září se zaměřením na podporu realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami v Ose IV Leader, je nově rozšířeno o podporu strojů a technologií. Protože je cílem dočerpat alokované prostředky PRV 2007 – 2013, jsou disponibilní prostředky přesunuty do opatření, kde je možné realizovat rychlé investice.

Dne 18. prosince schválil ministr zemědělství Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro podopatření Modernizace zemědělských podniků (I.1.1.1), Lesnická technika (I.1.2.1) a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (I.1.3.1). Příjem žádostí bude probíhat od 26. ledna 8 hodin do 9. února 15 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Celkový finanční objem na uvedená podopatření je 1 miliarda korun, která bude rozdělena následovně: 700 milionů na nákup strojů v zemědělství, 100 milionů na lesnickou techniku a 200 milionů na pořízení strojů a technologií pro zpracování zemědělských a potravinářských produktů. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí.

Součástí 22. kola je rovněž příjem žádostí na opatření Realizace projektů spolupráce (IV.2.1 ), který proběhne v termínu od 12. do 16. ledna 2015. Příjem žádostí na toto opatření byl již vyhlášen.

Posledním termínem pro předložení Žádostí o proplacení je 30. červen 2015.


Úplné znění Pravidel pro poskytování dotace na projekty PRV pro období 2007 – 2013 pro 22. kolo příjmu je k dispozici v elektronické podobě na portálu www.eagri.cz a rovněž na stránkách szif.cz.

 

www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU