800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Bez obalu

30/07/2013

Přemíra obalů a plýtvání potravinami patří k ekologickým problémům vyspělých zemí...

Aby dokázala, že tyto problémy lze řešit, otevřela Catherine Conwayová v Londýně prodejnu s biopotravinami, kde je veškeré zboží nabízeno volně, bez obalů. Zákazníci si přinášejí vlastní nádoby na odnos nebo využívají nabídky znovu využitelných, recyklovatelných tašek.

Ačkoli se někteří ekonomové a manažeři domnívali, že po odeznění krize se vše vrátí do původních kolejí a podniky budou moci pokračovat v činnosti, jak tomu bylo před rokem 2008, dosavadní vývoj svědčí o opaku. Dává za pravdu spíše těm, kdo upozorňovali, že svět podnikání bude v pokrizovém období jiný, a to dokonce výrazně jiný než dřív.

Prof. Zbyněk Pitra, předseda Rady expertů České manažerské asociace, již v roce 2009 hovořil o tom, že charakteristiky současné recese budou determinovat koncepci podnikání i po jejím odeznění: "Současná krize vytvořila platformu pro vývoj podnikatelského prostředí, ve kterém dosud neznámé a jen obtížně předvídatelné změny budou příčinami kvalitativně nových krizových situací. Podnikatelské subjekty budou nuceny účelně a pružně reagovat na změny pravidel globální konkurenční soutěže, na klimatické změny, na postupné vyčerpání klasických zdrojů energie i na politickou nestabilitu civilizačně diversifikovaného světa."

Obdobný názor zastává třeba i prof. Milan Zelený, jenž je přesvědčen, že je nezbytné, aby ekonomiky Západu přijaly nový "životní režim". Podle Zeleného se ukazuje, že to, co vyspělý svět dnes prožívá, není cyklická knize ve tvaru V, W nebo U, nýbrž dlouhodobá transformace ve tvaru L, kdy se "formuje a stabilizuje nová normála hospodářského, společenského i politického života". "Za poslední dva roky propadl růst globálního obchodu pod růst celkového HDP," upozorňuje Milan Zelený v článku nazvaném Život ve tvaru L - musíme si zvykat. "Tradičně býval objem obchodu na dvojnásobku růstu HDP (například ještě v roce 2006: HDP 3,5 %, obchod 8 %). Z takového trendu vyplývá jen jedno: deglobalizace. Investice do zahraničních aktiv klesly globálně pod 40 %, zatímco ještě v roce 2008 přesahovaly 50%. Z toho plyne jediné: velcí exportéři a investoři (USA, Čína, Německo atd.) se vracejí zpět na domácí trhy, opouštějí tradiční outsourcing a posilují vlastní regionální a lokální ekonomiky."

GLOBALIZACE NA ODPIS?

O významných změnách, a to zvláště v rozvinutých zemích, lze tedy dnes jen stěží pochybovat. Vzdor katastrofickým scénářům může však transformace představovat ozdravný proces. Stejně tak by bylo chybou usuzovat, že globalizace je zcela na odpis. Naopak. Jak upozorňuje geolog a publicista Václav Cílek, budoucnost je v kombinaci chytrých globálních a chytrých lokálních postupů.

Ostatně právě z tohoto důvodu prozíravé firmy, včetně těch, které úspěšně působí v globálním prostředí, učinily z koncepcí, jako jsou relokalizace, trvale udržitelný rozvoj či sociálně odpovědné podnikání, součást svých výrobních i obchodních strategií. Tento postup doporučují jak renomovaní ekonomové, např. Michael E. Porter a Mark R. Kramer v navrhovaném přístupu vytváření sdílených hodnot (Creating Shared Value, 2011), tak OECD ve své Strategii zelného růstu (Green Growth Strategy, 2011).

Nalézat jednodušší, efektivnější řešení současných problémů nemusí být zdaleka jen doménou velkých společností, ale týká se i středních či dokonce malých firem. To je případ britské prodejny Unpackaged, kterou v roce 2006 založila mladá podnikatelka Catherine Conwayová. Tím, jak v svém pojetí prodeje dokázala propojit postupy minulosti s výsostně moderními přístupy, se stala inspirací nejen pro drobné podnikatele, ale i pro velké retailové společnosti.

KONCEPCE PRODEJE NEBALENÝCH POTRAVIN

Catherine Conwayová původně vystudovala lingvistiku; po studijních pobytech ve Španělsku a zemích Latinské Ameriky pracovala několik let v neziskových a charitativních organizacích. Myšlenka, že založí vlastní firmu, se zrodila na základě postřehu z každodenního života, z úvahy nad tím, jak velké množství odpadů musí každý týden vyhazovat.

Většinu z těchto odpadů tvořily hlavně obaly používané při prodeji potravin, ale jednalo se také o samotné potraviny, které již nebyla s to zkonzumovat. Když se začala touto problematikou zabývat, uvědomila si, jaké částky vynakládají nadnárodní potravinářské společnosti a obchodní řetězce na obalovou techniku a marketing - u řady potravinářských výrobků tvoří tyto náklady společně s cenou za dopravu polovinu až dvě třetiny maloobchodní ceny.

Z tohoto zjištění vzešla samotná idea, na níž Conwayová postavila své podnikání. Byla přesvědčena, že existuje lepší způsob prodeje potravin, a proto se rozhodla, že je zkusí prodávat na váhu a bez jakýchkoli jednorázově použitelných obalů.

Catherine Conwayová si tedy zaregistrovala firmu s názvem Unpackaged, získala pro svůj záměr podporu londýnského Business Centre a začala navazovat kontakty s dodavateli. Prvním krokem bylo zahájení stánkového prodeje v tržnici Essex Market. Stánek, kde nabízela pouze několik vybraných biopotravin, sloužil k testování modelu prodeje, při němž je veškeré zboží nabízeno volně, bez obalů, přičemž zákazníci jsou požádáni, aby si přinesli vlastní nádoby na odnos potravin. Ty jsou nabízeny výhradně na váhu.

Protože spotřebitelé projevili o tento typ prodeje značný zájem, rok nato otevřela mladá podnikatelka vlastní prodejnu v severním Londýně. "Povzbudilo mě nejen okamžité přijetí ze strany nakupujících, ale i četné dotazy, zda nerozšířím sortiment o to či ono," poznamenala Conwayová v jednom z rozhovorů. "Především jsem se ale ujistila, že moje úvaha byla správná. Že existuje množství lidí, kteří smýšlejí stejně jako já, současný stav jim vadí a jsou ochotni vynaložit jisté úsilí k zodpovědnějšímu přístupu k nakupování a zacházení s potravinami."

 

Více informací k článku najdte zde

 

 

www.enviweb.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU