800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba dílů z čirého polykarbonátu
Spodní deska
Obrábění krytů
Mikroperforační válec na HDPE fólie
Frekvenční měnič
5 nejnovějších nabídek
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy
Jednonosníkové mostové jeřáby
Stroje a linky pro zpracování technických vláken, fólií a tkanin

Bezpečnost práce

16/05/2013

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce (Zákon č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů). Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

V oblasti bezpečnosti vám můžeme nabídnout:

 • hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný zdraví při práci
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • evidence pracovních úrazů
 • provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poradenská a konzultační činnost

Požární ochrana

Požární ochrana nejsou jen hasící přístroje. Problematika přináší řadu povinností, se kterými Vám můžeme pomoci. Nabízíme Vám:

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb – projektová dokumentace pro stavební řízení (technická zpráva požární bezpečnosti)
 • zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činnosti podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • zpracování organizační směrnice o zabezpečení požární ochrany
 • zpracování dokumentace zdolávání požárů (operativní plán a operativní karta)
 • určení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností
 • zpracování dokumentace o požární ochraně dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazeních do preventivních požárních hlídek
 • provádění preventivních požárních prohlídek a navrhování opatření k odstranění závad
 • organizace plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a ostatních platných předpisů a norem (ČSN), pokud upravují otázky týkající se požární ochrany
 • poradenská a konzultační činnost
 • vybavení hasicími přístroji a hydranty a provádění pravidelných kontrol.

Revize

Více informací o nabídce revizí naleznete v sekce Řemeslné a revizní činnosti.

 

 

TOP - ENVI Tech Brno, společnost s r.o.

Zábrdovická 10/5
Brno - Zábrdovice
615 00

Kontaktní údaje

Tel.: +420 545 216 125
Fax: +420 545 216 125
E-mail:
Internet:

 

 


http://firmy.industry-eu.cz/top-envi-tech-brno-spolecnost-s-ro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU