800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Nákup ručního nářadí
Jímka
Plechy
Peletky
Svářečka
5 nejnovějších nabídek
Manipulátory a robotizovaná pracoviště
Zařízení pro svařování plastů a kovů
Osvětlení markýzy HELLA nightlight
Markýzy CLEO 5530
Kabelové vlečky

Budoucnost stavbařů je nyní v rukou senátu

08/10/2013

komora_251_01

Blížící se zasedání senátu bude mít významný vliv na český stavební průmysl, který se už pět let potácí v krizi. Stavební společnosti s napětím očekávají zadání jakékoliv veřejné zakázky, která by jim umožnila přežít další měsíce. Dostat zakázku je ale v poslední době pro firmy během na dlouhou trať. Stavebních prací se přitom týká téměř polovina všech vyhlašovaných soutěží (v roce 2012 - 39 procent, v roce 2013 - 45 procent). Vyplývá to z výsledků nejnovější analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek.

 

Podle údajů z Věstníku veřejných zakázek hledaly státní organizace v lednu až srpnu tohoto roku dodavatele stavebních prací na zakázky za 67,5 miliardy korun (meziročně se jedná až o 35% pokles).  Zatím si dodavatele vybrala jen pětina z nich (21 procent). V minulém roce byla vypsána výběrová řízení na stavební práce za 122,9 miliardy korun. Vítězové tendrů si mezi sebe zatím rozdělili 58 procent těchto zakázek za 71,5 miliardy korun.  Některé zakázky ale zadavatelé zrušili (2013 – za 6,7 miliardy, 2012 – za 14 miliard). I přes tato storna je podle údajů Věstníku VZ k 30.8.2013 na cestě mezi zadavateli a stavbaři dosud nerozhodnuto o zakázkách za 84,3 miliardy korun (2013 – 46,9 miliardy, 2012 – 37,4 miliardy). „Bohužel tato neradostná čísla přispívají ke zhoršování krize v českém stavebnictví. To se nachází již v pátém roce krize, a od svého vrcholu v roce 2008, kdy výkon sektoru dosahoval 548 mld. Kč, se ke konci minulého roku propadlo až na 424 mld. Kč. Sektoru zmíněné zakázky zaseknuté v systému zcela znatelně chybí, a přitom právě ty by jej mohly začít stabilizovat,“ popisuje konkrétní dopady výše zmíněných problémů na české stavebnictví Mgr. Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách v dubnu 2012 přinesla změny, které významně zasáhly rovněž do zadávání stavebních veřejných zakázek. „Některé změny lze shledat jako přínosné. Jedná se například o zprůhlednění prokazování kvalifikace. Mnoho změn však přineslo komplikace, se kterými se potýkají jak zadavatelé, tak dodavatelé a které bohužel nemají praktické řešení. Jedná se například o nutnost rušit zadávací řízení v případě hodnocení jediné nabídky, byť by byla pro zadavatele velice výhodná. Nepraktické a neodůvodněné je dle našeho názoru i významné snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu, což způsobuje zvýšené administrativní náklady i časovou náročnost zadávání veřejných zakázek. Nedomníváme se přitom, že by tato opatření měla jakýkoliv pozitivní efekt,“ uvedl k dopadům poslední novelizace zákona Mgr. Josef Hlavička, advokát a partner advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o., člen Komory administrátorů veřejných zakázek.

„Studie představená počátkem letošního roku ukazovala již tehdy negativní vliv současného stavu na HDP – jen v oblasti stavebnictví jsme propad vyčíslili na 41 miliard korun,“ připomněl Ing. Jan Kincl, partner společnosti Grant Thornton Advisory, která se na studii podílela„Situace se od té doby nijak nezměnila k lepšímu, spíše naopak,“ dodal.

Minulý týden poslala vláda do senátu již dvacátou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, jejímž cílem je alespoň zmírnit další zhoršování současného stavu. V případě jejího přijetí by například zůstaly zachovány aktuálně platné finanční limity zakázek, navrhováno je i zrušení ustanovení dotýkajících se institutu osoby se zvláštní způsobilostí a některé další změny. Pokud by novelu ale senát neschválil, měli by zadavatelé od 1.1.2014 povinnost vypisovat výběrová řízení na stavební zakázky dražší než jeden milion korun (doposud platí tato povinnost pro zakázky přesahující částku 3 miliony korun), což by krizi v oblasti zadávání veřejných zakázek ještě více prohloubilo, a místo k zefektivňování, by vedlo k dalšímu růstu administrativních nákladů a prodloužení lhůt pro realizaci výběrových řízení. Na tyto problémy si stěžují nejen realizační firmy, ale dokonce i sami zadavatelé veřejných zakázek. Povinnost rušit soutěž s jedním uchazečem dostává zadavatele často do role prosebníka, který zoufale shání alespoň fiktivní zájemce, protože zakázku potřebuje realizovat a o některé zakázky není zájem nebo není dostatek vhodných dodavatelů. Snížení už tak dost nízkých limitů ze současných tří na jeden milion povede ke značnému nárůstu administrativy a nákladů s tím spojených. Zejména u malých obcí, které nemají vyškoleného specialistu, znamená zadávání takto nízkých zakázek další náklady na specializované firmy, čímž vlastně dojde k faktickému zdražení zakázky, když úspora ze soutěže bývá velmi sporná. Navíc cílení na úspory, tedy soutěž na cenu, v řadě případů vede ke zhoršení kvality dodávky, takže případná úspora na začátku bude znamenat další náklady v budoucnu,“ komentuje situaci Ing. František Chlouba, starosta, Rychnova u Jablonce nad Nisou a zástupce Svazu měst a obcí ČR.

 

Z provedené analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek týkající se zakázek na stavební práce také vyplývá, že dochází i k poklesu celkového objemu prostředků alokovaných na stavební práce. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku poklesl objem zakázek zadaných stavebním firmám o desetinu (o 10,7 procenta (bylo zadáno za 56,5 miliardy korun). Navíc, pokud bychom srovnali hodnoty odpovídající zákonu o veřejných zakázkách před jeho novelou v dubnu minulého roku, tj. porovnali údaje na srovnatelné bázi, byl by tento meziroční pokles ještě větší (16,3 procenta).

Více informací o vývoji objemu zadaných veřejných stavebních zakázek přináší níže přiložená tabulka:

 

Meziroční změny hodnoty zadaných stavebních zakázek v letech 2012 až 2013

Stavební zakázky

Meziroční změna v %

Celkem

Při zachování původních limitů

2012

1. čtvrtletí

È

-8,5

È

-9,4

2. čtvrtletí

È

-16,2

È

-17,5

3. čtvrtletí

Ç

+19,0

Ç

+16,1

4. čtvrtletí

È

-33,2

È

-36,3

leden až srpen

È

-0,1

È

-1,4

rok 2012

È

-13,9

È

-16,2

2013

1. čtvrtletí

È

-35,5

È

-38,2

2. čtvrtletí

È

-8,0

È

-15,1

leden až srpen

È

-10,7

È

-16,3

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

 

 

Kontakt pro média:       

Mgr. Robert Pergl                                                                                         

mob.: +420 602 221 963

e-mail: robert.pergl@KAVZ.cz

 

Informace k analytickým podkladům:

Ing. Alena Setničková

setnickova@ceec.eu

+420 777 299 790

 

 

O KAVZ

Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací zadávacích řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Zakladatelé si dali za cíl nastavit přesné základy profesních, odborných a etických standardů, a stát se tak garantem kvality poskytování profesionálních služeb v oblasti administrace veřejných zakázek. Komora se chce do budoucna vyprofilovat v přirozeného odborného partnera – prostředníka mezi všemi účastníky zadávacích procesů, s cílem zlepšit odbornost a profesionalitu subjektů zúčastněných na průběhu zadávacího řízení, potažmo jeho celkovou kvalitu. Více informací na www.kavz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU