800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Sklíčidla na soustruh
Izolační pouzdro
Výroba krytů
Vyřízení dotací na výtahy
Sanační omítky a nátěry fasády
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

Certifikácia systémov spoločenskej zodpovednosti organizácie podľa SA8000®

04/07/2016

 

Spoločenská zodpovednosť organizácie je dobrovoľný prístup organizácií a podnikov k otázkam rozvoja a zlepšovania stavu spoločenského prostredia, vrátane dosiahnutia udržateľného rozvoja.

Spoločenská zodpovednosť je trend, ktorý apeluje na zmenu orientácie firiem z krátkodobých na dlhodobé ciele. To vedie k posilneniu konkurencieschopnosti firmy, získaniu dobrého postavenia na domácich i zahraničných trhoch a v neposlednej rade k zaisteniu dlhodobejšej perspektívy pre svoju podnikateľskú činnosť. Byť spoločensky zodpovednou firmou je v záujme podniku samého - zodpovedné správanie zvyšuje produktivitu práce a lojalitu zamestnancov a prináša podniku dlhodobo udržateľnú konkurenčnú výhodu.


Základné informácie o norme SA8000

Norma SA8000:2008 je medzinárodný štandard, ktorý upravuje a monitoruje predovšetkým pracovné podmienky zamestnancov a je využívaný pri certifikácii pre nezávislé posúdenie organizácie z hľadiska plnenia požiadaviek tejto normy, legislatívnych predpisov a vlastných požiadaviek v oblasti pracovného prostredia.

Systém podľa tejto normy si zavádzajú tie firmy, ktoré chcú deklarovať, že venujú príslušnú pozornosť nielen kvalite riadenia, ale taktiež zdraviu a bezpečnosti pracovníkov a vhodným podmienkam pre ich ďalší rozvoj v pracovnom i osobnom živote.


Základné požiadavky normy SA8000

 • rozvoj, udržovanie a presadzovanie zásad a postupov v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, ktoré má podnik možnosť usmerňovať alebo ovplyvňovať
 • uplatňovanie zásad, postupov a praxe v súlade s požiadavkami tejto normy


Oblasti SA8000

 • Detská práca
 • Nútená práca
 • Systémy riadenia
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Sloboda združovania  a právo na kolektívne vyhednávanie
 • Diskriminácia
 • Disciplinárne postupy
 • Pracovný čas
 • Kompenzácia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jášíkova 6

Bratislava

821 03

Slovensko

 

Tel.:+421 248 291 271

Mob.:+421 902 929 160

Fax: +421 248 291 266

E-mail: sykora@tuvslovakia.sk, tuvslovakia@tuvslovakia.sk

Internet: www.tuv-sud.sk

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU