800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

ČESKÁ ENERGETIKA: DOSTATEK ZDROJŮ DO ROKU 2020

17/06/2013

 

Institut energetických informací (INERGIN) připravil další ze svých analýz, tentokráte na téma „Vývoj instalovaného elektrického výkonu energetických zdrojů v ČR do roku 2020". Rozbor stávajících, připravovaných i odstavovaných kapacit domácích energetických zdrojů ukázal, že do roku 2020 (včetně) v ČR velmi pravděpodobně nedojde k úbytku celkového instalovaného elektrického výkonu. Naopak, bude dosaženo celkového čistého přírůstku instalované kapacity na úrovni stovek až tisíce megawatt elektrického výkonu (uhelné + plynové zdroje). V nejrealističtějších variantách se celkový přírůstek pohybuje v rozmezí + 588 MWe až + 1288 MWe.

Co se týká segmentu uhelných zdrojů, ani zde nemusí do roku 2020 nastat úbytek instalovaných kapacit. Rozpětí možných scénářů se v tomto případ pohybuje od úbytku cca 1000 MWe (v nejpesimističtější, málo reálné variantě) až po čistý přírůstek ve výši téměř 500 MWe. Experti nepotvrdili hypotézu představitelů vlády ČR o odstavení (resp. o definitivním zastavení) uhelných elektráren do roku 2020 s celkovým výkonem 1 800 MWe.

V segmentu plynových zdrojů lze realisticky počítat s nárůstem instalované kapacity o 841 MWe. Plynová elektrárna Počerady již byla dokončena a čeká na zprovoznění. Vedle toho byla oznámena (nikoliv však realizována, či zahájena) řada záměrů na vybudování dalších plynových zdrojů s celkovou kapacitou více než 3 000 MWe.

Vzhledem k tomu, že v ČR do roku 2020 pravděpodobně nedojde k celkovému úbytku instalovaných kapacit (a to ani uhelných, ani uhelných + paroplynových) a vzhledem k tomu, že jako pravděpodobnější se jeví čistý celkový přírůstek instalovaného elektrického výkonu v řádu stovek až tisíce MWe, lze argument o potřebnosti dostavby JE Temelín z důvodu úbytku celkové instalované kapacity v ČR považovat za neopodstatněný. Závěr o neopodstatněnosti je podložen také vývojem domácí spotřeby elektřiny, resp. předpokládaným přebytkem výroby elektrické energie nad spotřebou. Export elektřiny z ČR vloni dosáhl 28,7 TWh, což je více než třetina hrubé domácí spotřeby elektřiny.

INERGIN podtrhl, že mikroanalýza nezahrnuje, ani jinak nezohledňuje:

  • nesnadno predikovatelný vývoj kapacit AZE v ČR (v případě zohlednění dalšího developmentu AZE by se čistý přírůstek celkových instalovaných kapacit v ČR jistě zvýšil);
  • uvažovaný nárůst instalovaného výkonu „malých kogeneračních zdrojů", který v případě realizace záměrů může být významný;
  • potenciální nárůst kapacity zařízení na energetické využití odpadu (v současnosti je prokazatelně developováno pouze ZEVO Chotíkov);
  • případné změny instalovaného výkonu JE Dukovany či JE Temelín do roku 2020;
  • potenciální změny instalovaného výkonu menších energetických zařízení typu podnikových energetik.

 

energ_296

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU