800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava vrat a nátěr ocelové konstrukce
Pořízení nových robotizovaných svařovacích pracovišť
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Výroba dle přílohy
Adapter
5 nejnovějších nabídek
Svářečské kukly a svářečky - A K C E
Nástrojová ocel, konstrukční, pružinová, žáruvzdorná.....
Čističky obilí Bubnové CR
MIMOŘÁDNÁ AKCE!!! PRODEJ RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE - LINKY
Zakružovačka hydraulická Metallkraft PRM 60 FH

České eolické firmy hledají nové příležitosti

10/03/2014

 

Větrné elektrárny představují v Evropě dynamický energetický zdroj. Situace v ČR je však odlišná: vloni bylo u nás zprovozněno pouze 5 nových eolických elektráren o výkonu 8 MW. Celkový výkon více než 140 elektráren tak činí 268 MW. Vyrobily 478 GWh energie. Z celkové hrubé spotřeby energie v ČR se jedná o 0,7 %, v EU to je 7,8%. Potenciál výroby eolické energie se v ČR v současné době nevyužívá dostatečně. Přitom se jedná o nejlevnější a ekologicky nejšetrnější AZE, který pomáhá výrazně snižovat jak spotřebu uhlí v českých tepelných elektrárnách (až o cca 0,5 mil. t ročně), tak s tím souvisejících emisí. Jedním z vážných důvodů je zrušení podpory výroby eolické energie ze strany státu. Přitom cena elektřiny vygenerované větrnými elektrárnami je dlouhodobě nejlevnější ze všech AZE. V současnosti činí 2,014 Kč za kWh.

V ČR působí řada tuzemských i zahraničních výrobních a dodavatelských společností. Aktivně se zapojily do výroby kompletních větrných elektráren i jejich komponent. Vedle dodávek na klíč, zajišťují subdodávky zařízení a související doprovodné služby.

S ohledem na současný stav rozvoje eolické energetiky v ČR tyto společnosti hledají další možnosti jak ve větší míře proniknout na zahraniční trhy, navázat kontakty se zahraničními investory a potenciálními partnery pro účast na připravovaných projektech výstavby nových větrných elektráren v zahraničí. Nejnověji se české společnosti aktivně představí na renomovaném mezinárodním veletrhu WindeEnergy v Hamburgu ve dnech 23. - 26. září 2014. Tento veletrh je zařazen do programu podpory exportu OPPI / SVV v roce 2014 a jeho garantem je vládní agentura pro podporu exportu CzechTrade.

 

elekt_487

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU