800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Chytrý dům a „hloupá“ elektřina

19/08/2014

 

blue_296

Trend inteligentního řízení budov je nezadržitelnou evolucí, která však stojí a padá na elektrické energii a její kvalitě.

 

Život v inteligentně řízeném domě přináší majitelům nadstandardní komfort. Ten je umožněn díky automatizaci a digitálnímu ovládání prostředků jako jsou topení a klimatizace, světelné zdroje a žaluzie, teplota v bazéně a sauně až po mediální zábavu v celém domě. Vše je vzájemně provázané, centrálně řízené a vyladěné do posledního detailu. Až na to, že někdy čidla poskytnou chybnou hodnotu, řídící jednotka se restartuje a veškeré nastavení „inteligentního“ domu je opakovaně ztraceno.

 

Pokud se jednotlivé komponenty systému vymění za nové a nepředvídatelné chyby se neustále opakují, je třeba se po problému poohlédnout jinde. Řídící systémovou jednotku inteligentního domu si lze představit jako minipočítač, který vykonává svůj program a ovládá jednotlivá koncová zařízení. Obdobně jako stolní počítač je velmi citlivý na stav napájení a při vysokém poklesu napětí v elektrické rozvodné síti, které se projeví například probliknutím žárovky, může dojít až k resetování počítače. Pokud k tomu dochází u řídící jednotky inteligentního domu, je třeba zkontrolovat stav napájecího zdroje a pak pokračovat dále a zaměřit se následně na stav elektrické energie.

 

Prozradili ji zářivky

Stejně vyhodnotil situaci i dodavatel systémů pro inteligentní řízení budov, který instaloval své demonstrační systémy u svého partnera. Bylo zde podezření na šíření elektromagnetického rušení v rozvodech elektrické energie, které ovlivňuje funkci elektronických systémů pro řízení domácnosti a zároveň zde bylo slyšitelné pískání vycházející ze zářivkových svítidel ve stropech. Rozhodli se tedy pověřit kontrolou elektrické energie společnost Blue Panther, která má 20letou tradici v oblasti měřících přístrojů a měření elektrické energie.

 


 

Každá situace je specifická

Část budovy, ve které probíhalo měření, byla vyhrazena pro transformátor a čerpadla výměníkové stanice rozvádějící teplou vodu do sídlišť v okolí. Z tohoto důvodu byla pro měření zvolena hlavní domovní skříň umístěná na budově s přístupem z venku. Tato skříň byla elektricky umístěna mezi transformátorem a elektroměry pro budovu a výměníkovou stanici a bylo tedy možné zaznamenat veškeré vlivy všech technologií v domě.

 

Během zkráceného měření byla měřena fázová napětí a proudy. Především na tvaru průběhů proudů byla patrná vysoká míra zkreslení a zploštění vrcholů sinusovky napětí. Zároveň bylo zachyceno harmonického rušení způsobené vysokým zkreslením proudů, které potvrdilo použití frekvenčních měničů pro pohon motorů čerpadel ve výměníkové stanici. Také bylo zaznamenáno harmonické rušení vysokého řádu, které bylo tou slyšitelnou zvukovou kulisou vystupující ze zářivkových svítidel.

 

Objevení příčiny = řešení

Zdrojem rušení byl některý z frekvenčních měničů použitý k pohonu čerpadel ve výměníkové stanici. Tvar proudu, který má u většiny měničů poměrně hladký průběh s několika hrboly, obsahuje výrazné kmity kolem vrcholů. Takový průběh indikoval nesprávnou funkci měniče nebo nefunkční filtrační obvody měničů, například kvůli vyschlým kondenzátorům, které mívají životnost okolo 5 let.

 

Na doporučení byla provedena kontrola správného chodu jednotlivých měničů a následně byly vyměněny. Bylo tím odstraněno zjištěné elektromagnetické rušení, které ovlivňovalo řídící jednotku pro správu domu a zároveň bylo odstraněno nepříjemné pískání od zářivek.

 

Technologie nám umožňuje neustále zvyšovat kvalitu lidského života, ale v případě její nefunkčnosti pak testuje kvalitu naší nervové soustavy. Ačkoliv si drtivá většina populace myslí, že elektrická energie je stabilní a neměnná konstanta, není tomu tak a je to přirozený stav. Díky dnešnímu mixu techniky s různým stupněm stáří a vyspělosti je elektrická síť vystavována prakticky nekonečnému množství vlivů a norma pro definici jejích parametrů je velmi široká,“ říká Jaroslav Smetana, zakladatel a ředitel společnosti Blue Panther. „Výsledkem tak jsou rušení, která mohou ovlivňovat jednotlivá zařízení. Pak je třeba nalézt a opravit konkrétní příčiny rušení nebo toto rušení efektivně eliminovat.“

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.

Stanislav Přibyl
Telefon: +420 222 351 493
Mobil: +420 736 684 268

E-mail: stanislav.pribyl@pram.cz      

Web: www.pram.cz

 

 

 

 

O společnosti Blue Panther

 

Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik.

 

Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskatování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře. 

 

Od roku 2008 je též držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro dodávky a servis měřicí techniky.

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU