800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Propagační a dárkové předměty
Letni a zimní údržba silnic
Údržba veřejné zeleně
Výstavba rodinného domu - dřevostavba
Nákup automatické linky
5 nejnovějších nabídek
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů
Slévárna hliníku - Top Alulit s.r.o.
Sáček pro balení textilu 230×440+0+50
Sáček pro balení potravin 67×110+0+30

Čištění odpadních vod

04/03/2013

Malé čističky odpadních vod typ EČ jsou vhodné pro rodinné domy, restaurace, motoresty, motely, rekreační zařízení, malé osady a provozy s malým počtem zaměstnanců.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODÁVKY

Malé čističky typu EČ pracují na mechanicko-biologickém principu čištění a jsou určené na čištění odpadních vod od obyvatelstva. Pro správnou funkci je potřebné ČOV navrhovat s ohledem na maximální přítok, celkové denní zatížení a denní koncentraci BSK 5 .

 

POPIS TECHNOLOGIE ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Malé čističky typu EČ jsou celoplastové, balené. Nádrž i přepážky jsou s polyetylénu. Splaškové odpadní vody přitékají přívodem do primární usazovací nádrže, kde dochází k zachytávání plavajících nečistot a k sedimentaci nerozpustných látek. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do aktivace – oxidační zóny provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla přes jemnobublinný aerační systém, který udržuje aktivovaný kal ve vznosu. Dochází tu k eliminaci organického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs dále vertikálně natéká do dosazovací nádrže integrované v aktivaci přes perforované potrubí. V dosazovací nádrži je aktivovaný kal odseparovaný od vyčištěné vody a recirkulovaný pomocí mamutky nebo recirkulačního čerpadla zpět do aktivace. Vyčištěná voda odtéká sběrným žlabem do odtoku a dále do recipientu. Přebytečný kal se pravidelně, podle hodnoty sedimentu kalu odčerpává a odvodňuje ve vakovém odvodňovači kalu. Technologie ČOV je odzkoušená, ověřená v praxi a realizovaná v nové řadě výrobků. Na základě provedených zkoušek byl na tuto technologii vydán certifikát státní zkušebnou ITC Zlín, stavebně technické osvědčení STO-AO 224-1231/2003.

 

Počet napojených osob

2 - 6

Výška ČOV

2220 mm

Šířka ČOV

1600 mm

Délka ČOV

1275 mm

Délka výkopu

1975 mm

Šířka výkopu

1900 mm

Příkok / odtok

DN 110

Přítok OV

0,9 m 3

Spotř. el.energie /den/

1,44 kWh

 

                                                                                                      cist_100

 

 

Výstup.parametry OV z ČOV

EČ 6

 

O

Max.

BSK 5 /mg.0 2I -1/

10

15

CHSK Cr /mg.0 2I -1/

25

45

NL /mg.I -1/

15

20

N-NH + 4 /mg.I -1/

2

3

N-NO 3 /mg.I -1/

7,0

10,0

P /mg.I -1/

2

3

pH

6,5 - 7,5

8

Q d / m 3/hod/

0,9

Q h / m 3/hod/

0,075

Poč.připoj.EO

6

 

                                                                                                      cistic1_100

 

 

íslo

Popis

1

Přítok PVC 110

2

Mechan.předčištění – primární sedimentace

3

Aktivační zóna

4

Dosazovací prostor

5

Odtok vyčištěné vody PVC 110

6

Kalová filtrace

7

Vstup.hrdlo do mech.předčištění – vakový odvodňovač

8

Vstupní hrdlo do kalové filtrace

DN 150

9

Nadstavec přímý

 


Jímka

Jímka je vodotěsná nádoba svařená z polypropylenových stěnových prvků, opatřená nátokem pro napojení odpadních rour z domovních nebo jiných objektů.

Jímky jsou konstruovány v souladu s normou ČSN 756081. Objem jímky má odpovídat počtu trvale či přechodně žijících v napojeném objektu s přihlédnutím k individuálním místním podmínkám. Vodotěsnost každého výrobku je zkoušena výrobcem dle ČSN 790905. Výrobce jímky předá uživateli atest na nepropustnost na každý výrobek. Provedení jímek:

  • bez víka jímka nezakrytá
  • s víkem a šachtou pro vyčerpávání a čištění jímky

 

Obsluha a provoz jímky

Jímka musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081). Dle ČSN 756081 musí být strop jímky nejméně 30 cm od hladiny jímky.

 

Septiky

 

 

                                                                              septik_315

 

 

 

 

Septik je konstruován jako celoplastová válcová nádoba, svařená ze stabilizovaného polypropylenu, rozdělená přepážkami na dvě až tři postupně protékané komory. V nich se hromadí usazující se kal, který zde vyhnívá.

Septik je opatřen nátokovým a výtokovým hrdlem. Průměry nátoku a výtoku a jejich umístění je možno vyrobit po dohodě se zákazníkem. Septik je vyrobený jako vodotěsný. Vodotěsnost každého výrobku je zkoušena výrobcem dle ČSN 790905. Výrobce septiku předá uživateli zkušební atest na každý výrobek.

 

Provedení septiků

- bez víka

- s víkem a šachtou pro vyčerpávání a čištění septiku

 

Obsluha septiku

Septik vyžaduje minimální obsluhu, která sestává pouze z vyčerpání části usazeného vyhnilého kalu 1x až 2x ročně.

 

 

 

 

BZK PLUS PLASTY s.r.o.

Kestřany 147
okres Písek
398 21

Kontaktní údaje

Tel.: +420 382 262 428, 382 262 415
Mob.: +420 777 116 008, 777 116 004
Fax: +420 382 262 415
E-mail:
Internet:

 

 

 

 

 

http://firmy.industry-eu.cz/bzk-plus-plasty-sro-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU