800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Upevňování
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
LOCTITE PC 7350 pro opravy dopravníkových pásů
GTB
Stavební rozvaděč

Credit Check: Tři banky mají více firemních klientů než zbytek trhu

20/05/2013

Povinnost zveřejňovat čísla firemních bankovních účtů přináší nový pohled na bankovní trh

 

 

Společnost Credit Check, s.r.o., která zajišťuje prověřování firemních obchodních partnerů a zasílá automatická varování, provedla analýzu databáze bankovních účtů plátců DPH a nespolehlivých plátců DPH. Jedním z výsledků šetření je, že tři banky mají dohromady více firemních klientů, než mají v součtu všechny ostatní banky.

Z celkového počtu 2,7 mil. firem v ČR je necelých 0,5 mil. evidováno jako plátce DPH. Plátci DPH tvoří ekonomicky nejaktivnější skupinu firem a organizací v české ekonomice. Od 1. 4. 2013 nastala plátcům DPH povinnost zveřejňovat v registru provozovaném Ministerstvem financí ČR své bankovní účty, které používají pro svou ekonomickou činnost.

S tím významně souvisí i status „Nespolehlivý plátce DPH“, který pak ovlivňuje a přenáší odpovědnost za odvod DPH, v případě zaslání platby na jiný než uvedený účet dané firmy. Historicky první získala tento status firma Palmant Group s.r.o., IČ: 29399122, a jako první o této skutečnosti informovala právě společnost Credit Check.

V rámci monitoringu nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů provedla společnost Credit Check analýzu čísel bankovních účtů a vyplynulo z ní následující:

  • Z celkového počtu 484 101 plátců DPH přes 90 000 plátců (cca 19 %) ještě nemá v registru zveřejněno svůj bankovní účet. Účty měly být v databázi Ministerstva financí zveřejněny do 1. 4. 2013. Zákonná povinnost nahlížet do tohoto registru však byla na poslední chvíli odložena do 1. 10. 2013.
  • Ekonomicky aktivní firmy využívají finanční služby nejvíce u Komerční banky, ČSOB a České spořitelny. Zbytek bank neobsluhuje v součtu ani polovinu účtů jako v součtu mají tyto tři největší instituce.
  • Nejčastěji používají firmy pro ekonomickou aktivitu jeden účet. Výjimku tvoří velké soukromé společnosti a především pak různé státní a veřejné organizace. Zde jsou běžné až desítky bankovních účtů na jednu organizaci.

 

Žebříček bank dle počtu registrovaných firemních účtů

Pozici jedničky mezi poskytovateli služeb platebního styku pro firmy má Komerční banka. S počtem 150 158 účtů (30 %) si udržuje značný odstup od všech ostatních bank.

Na druhém a třetím místě se umístily banky s poměrně vyrovnaným počtem firemních účtů: druhá ČSOB s 92 313 účty (19 %) a třetí Česká spořitelna s 87 553 účty (18 %).

Za první trojkou bank následuje další velká mezera a na čtvrtém a pátém místě jsou GE Money Bank a Raiffeisenbank s počtem klientů mezi 30-40 000 registrovaných bankovních účtů (cca 6-8 %).

Tři největší banky mají 330 024 účtů (68 %). Zbylých 75 bank (všechny banky, u kterých je evidován alespoň jeden účet) tak nedají dohromady ani polovinu tohoto počtu, tj. 130 722 účtů (27 %).

Mezi zajímavosti první desítky patří pozice dvou nízkonákladových bank Fio (7. místo, 16 354 účtů) a mBank (8. místo, 6 850 účtů). V žebříčku tak za sebou nechaly některé další banky, které jsou na trhu delší dobu. Například devátou Sberbank (dříve Volksbank) nebo desátou Citibank.

Mezi bankami, které už na českém trhu nějakou dobu fungují a do první desítky se nedostaly, je možné jmenovat například Oberbank nebo LBBW (dříve Bawag).

 

Žebříček bank dle velikosti klientů

Zajímavé je srovnání bank dle velikosti obratu jejich klientů. Pokud by do hodnocení byly zahrnuty pouze firmy s obratem nad 100 mil. Kč, žebříček by vypadal trochu jinak.

Fio a mBank jsou ve vyšších obratových kategoriích zastoupeny minimálně. U mBank je dokonce možné říct, že klienty s obratem vyšším než 30 mil. Kč nemá prakticky žádné. Z toho lze usuzovat, že hlavní část firemní klientely tvoří menší společnosti, a firmy, které nejsou plátci DPH, a tudíž nebyly do této analýzy zahrnuty.

Naopak celkově sedmá UniCredit se v kategorii firemních klientů s obratem nad 100 mil blíží celkově třetí České spořitelně. Zatímco UniCredit je zde zastoupena celkem 3162 účty, Česká spořitelna zde má 3597 firemních účtů.

 

Banky dle počtu klientů v úpadku

Banky hrají významnou roli v insolvenčních řízeních svých klientů. Kromě toho, že jsou občas přímými insolvenčními navrhovateli na své insolventní zákazníky, mají i v ostatních případech důležitou pozici mezi věřiteli. Proto je zajímavé podívat se na to, kolik firemních klientů v insolvenci má která banka.

Do statistiky jsou zahrnuty pouze firmy, které v rámci insolvenčního řízení prošly fází úpadku, abychom eliminovali vliv firem, které jsou pouze v návrhu na řízení.

I v tomto pohledu si prvenství drží první trojice bank, následována je však UniCredit Bank, GE Money Bank a Raiffeisenbank.

V tomto pořadí jsou sledovány jen firmy s aktivním plátcovstvím DPH, což znamená, že zde nejsou zahrnuty všechny insolvence od roku 2008, protože část těchto firem své aktivity už ukončila a tím i registraci k DPH. Firmy se zároveň mohou vyskytovat u více bank.

 

Metodika analýzy

Podkladem pro analýzu jsou informace o bankovních účtech aktivních plátců DPH, které společnost Credit Check zpracovává do vlastní informační databáze. Zdrojem dat je registr nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů provozovaný Ministerstvem financí ČR.

Data jsou zpracována za období od 30. 4. – 11. 5. 2013. Odchylky v součtech mezi jednotlivými tabulkami jsou způsobeny rozdílným časem generování reportu nad stále aktualizovanou databází.

V databázi Creditcheck je evidováno 484 101 aktivních plátců DPH, z nichž přibližně 392 000 plátců již splnilo svou nahlašovací povinnost a oznámilo své bankovní účty používané pro ekonomickou činnost finančním úřadům. K těmto plátcům je celkem evidováno 461 000 účtů.

Pozn. Kompletní žebříčky jsou v připojeném souboru XLS.

 

O společnosti Credit Check

Společnost Credit Check, s.r.o., zaměstnává profesionály s dlouholetou zkušeností v oblasti vývoje a nasazování nástrojů pro řízení kreditních rizik. V minulosti se zaměstnanci podíleli na mezinárodních projektech bankovních registrů, na automatizaci hodnocení bonity žadatelů o úvěr ve finančních institucích, nebo na vývoji obchodních informačních databází. Cílem společnosti je vytvářet spolehlivé a rychlé nástroje pro zpracování dostupných informací o firmách, analyzovat je z pohledu rizika a výsledky poskytovat veřejnosti ve zjednodušené podobě.  Více na www.creditcheck.cz.

 

Více informací najdete zde

 

Informace jsou platné k datu vydání tiskové zprávy.

Kontakt pro novináře

Pavel Macek, ředitel společnosti

press@creditcheck.cz

mobil:  +420 731 126 291

 

Credit Check, s.r.o.

Dukelských hrdinů 359/21

170 00 Praha 7 - Holešovice

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU