800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Rekonstrukce komunikace
Stavební úpravy účelové komunikace
Nákup obalového materiálu
Opravy místní komunikace
Výměna prosklené fasády
5 nejnovějších nabídek
Svářečské kukly a svářečky - A K C E
Nástrojová ocel, konstrukční, pružinová, žáruvzdorná.....
Čističky obilí Bubnové CR
MIMOŘÁDNÁ AKCE!!! PRODEJ RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE - LINKY
Zakružovačka hydraulická Metallkraft PRM 60 FH

Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE™ EVO s omezením vlivu bludných proudů

25/05/2015

 

 

kennametal_300

 

Speciální technologie ECM je klíčem ke zvýšení kvality

 

obrab_243

 

Výrobci vysoce přesných komponent, např. pro palivové soustavy nebo převodovky automobilů, jsou pod neustálým tlakem, aby vyráběli v nejvyšší možné kvalitě a přitom efektivně. Proto společnost Kennametal Precision Surface Solutions® uvádí na trh Extrude Hone™ EVO, novou generaci řešení pro elektrochemické obrábění se speciálním generátorem o výkonu, podle uspořádání stroje, od 3 kW do 100 kW. „EVO kromě toho poskytuje další přidanou hodnotu: elektrochemické obrábění bez nepříznivého vlivu bludných proudů,“ říká Bruno Boutantin, vedoucí globálního marketingu divize Kennametal Precision Surface Solutions. „Zákaznici ocení nejvyšší kvalitu
povrchu důležitou pro zlepšení technických parametrů výrobku.“


Jak funguje ECM
Technologie ECM je vhodná pro výrobu složitých tvarů, zaoblení hran, leštění, odjehlení a vyhlazování povrchů. V podstatě je to metoda úběru materiálu na
principu anodického rozpouštění kovů. Pro každý vyráběný díl je pro selektivní úběr materiálu z polotovaru (+) třeba speciální nástroj zapojený jako katoda (-).
Rychlost úběru je úměrná hodnotě stejnosměrného proudu působícího na obráběný díl. Důležité je, aby nástroj (-) nikdy nebyl v kontaktu s obráběným
materiálem (+). Přenos náboje pracovní mezerou mezi nástrojem a polotovarem umožňuje vhodný elektrolyt (NaCl nebo NaNO3 ve vodě nebo glykolu). Tok elektronů uvolňuje z polotovaru ionty kovů. Množství uvolněného materiálu je dáno Faradayovým zákonem (je úměrné součinu proudu a doby působení). Elektrolyt odvádí odebraný materiál z pracovní mezery v podobě hydroxidů. Ty musí být pro zachování vlastností elektrolytu zachytávány vhodným filtrem. Pro životnost nástroje je důležité udržovat konstantní
pracovní mezeru. Tvar odebíraného materiálu je určen tvarem nástroje – katody.
Nejdůležitější přednosti technologie ECM jsou:
-cílený úběr materiálu v přesně určeném místě,
-žádné mechanické ani tepelné namáhání,
-stabilita procesu,
-velká produktivita.

Stroj EXTRUDE HONE™ EVO je díky své modulární konstrukci dostupný v různých standardních uspořádáních: s jednoduchou nebo dvojitou buňkou, nebo dokonce v uspořádání s více buňkami. Je jednoduché jej konfigurovat a integrovat do moderních výrobních linek. Pro zákazníky, kteří hledají specifické postupy obrábění, je součástí stroje rozhraní pro Dynamic ECM.
Základním požadavkem na řízení výroby je spolehlivost. EVO proto umožňuje on-line dohled a řízení všech odpovídajících parametrů. Možnost přístupu online
je výhodná také pro demonstraci výrobního procesu na dálku.
Pro detailnější informace kontaktujte Kennametal Precision Surfaces Solutions, centrum excelentnosti ECM, na adrese k-hlzg.information@kennametal.com


Srovnání výsledných povrchů


Běžná technologie ECM

 

Více informací najdete zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU