zakon_565

 

ZVEME VÁS naseminář

 

Elektronizace veřejných zakázek "NEN"

Cílem semináře je informovat Vás o novinkách týkajících se elektronizace veřejných zakázek
v souvislosti s novou legislativou.

 

Vláda dne 18. 1. 2016 schválila dokument "Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN". Jedná se o materiál, který bude určovat další směry v procesech zadávání veřejných zakázek.

Ukážeme Vám, jak správně využívat Národní elektronický nástroj NEN, který umožňuje komplexní administraci zadávacích řízení v elektronické podobě.

 

Na II. pololetí 2016 pro Vás připravujeme semináře k problematice novely zákona o  zadávání veřejných zakázek v lokalitách Praha, Brno a Vysočina.

 

14. června 2016
Hotel Na Statku Mladá Boleslav

 

PŘIHLÁŠKA

 

 

 
Více informací na  www.unit.cz a na konference.unit.cz.

 

 

UNIT s.r.o.

Gorkého 2573
Pardubice
530 02

Tel.: (+420) 777 175 958

Email:david.tomiska@unit.cz