800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výstavba podélného stání a chodníku
Běžná údržba komunikací
Popisovací fólie
Nákup CNC brusek
Zateplení a výměna oken
5 nejnovějších nabídek
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur
Pokládka živice

Ericsson uveřejnil 20. výroční zprávu o trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti

18/04/2013

  • Ericsson během čtyř let splnil svůj pětiletý cíl omezení uhlíkové stopy – o rok dříve než plánoval.
  • Aby zlepšil mobilní vysokorychlostní pokrytí a uspokojil rostoucí poptávku, rozšířil Ericsson svou nabídku produktů o energeticky úsporná řešení, například: pokrytí typu Psi a řízené pokrytí ve venkovských oblastech.
  • Bylo dosaženo významných úspěchů v projektech Technologie pro dobrou věc, které přispívají k cenové a územní dostupnosti mobilní komunikace.
  • Byl posílen závazek týkající se odpovědné obchodní praxe, s důrazem na lidská práva a boj s korupcí.

 

Ve své zprávě o trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti za rok 2012 Ericsson (burza NASDAQ: ERIC) shrnuje výsledky a úspěchy svých globálních projektů trvalé udržitelnosti, které využívají konektivitu k tomu, aby dosáhly pozitivních společensko-ekonomických a ekologických dopadů na celý řetězec hodnoty. 

Hans Vestberg, prezident a generální ředitel Ericssonu, uvádí: „Řada důležitých problémů světa – například urbanizace, změna klimatu a chudoba – může být řešena díky možnostem nabízeným mobilním vysokorychlostním připojením. Trvalá udržitelnost je faktorem konkurenceschopnosti, kterému my i naši zákazníci přikládáme značnou důležitost. V celém řetězci hodnoty a všude, kde podnikáme, vytváříme hodnotu pro naši firmu i naše obchodní partnery tím, že usilujeme o trvalou udržitelnost a odpovědnost ve všem, čím se zabýváme.“

Ericsson se již dlouho podílí na celosvětovém dialogu o trvalé udržitelnosti a i nadále stojí v čele několika iniciativ, které vedou diskuzi o roli informačních a komunikačních technologiích a trvale udržitelného rozvoje. Hans Vestberg se osobně účastní práce Komise vysokorychlostního připojení pro digitální rozvoj, ve které vede pracovní skupinu o změnách klimatu, a nedávno souhlasil, že bude předsedat zvláštní pracovní skupině této komise, která se bude zabývat plány pro období po roce 2015 a budoucími cíli trvale udržitelného rozvoje. Dále je členem Rady vůdčích osobností při Síti řešení pro trvalou udržitelnost OSN, což je iniciativa zahrnující různé subjekty, kterou v roce 2012 zahájil generální tajemník OSN.

Ericsson si v roce 2009 stanovil pětiletý cíl omezit svou uhlíkovou stopu o 40 %. Tento cíl byl splněn již za čtyři roky, zejména díky systematickému vylepšování produktů v nabídce firmy, zvyšování energetické účinnosti produktů a důrazu na vlastní interní činnosti Ericssonu.

Zpráva Ericssonu o mobilitě odhaduje, že do roku 2017 bude 85 % obyvatel světa pokryto sítěmi třetí generace. Aby řešil rostoucí poptávku po cenově dostupné a energeticky úsporné síťové infrastruktuře, nabízí Ericsson mimo jiné následující řešení: pokrytí typu Psi, které

snižuje spotřebu energie až o 40 %; řešení AIR (Antenna-Integrated Radio), což je řada produktů snižujících spotřebu energie o 40 %; řízené pokrytí venkovských oblastí, které spojuje řízené služby s hospodárným fotovoltaickým řešením malých základnových stanic sítí 2G, 3G nebo LTE, jehož účelem je zajistit lidem připojení v oblastech, kde není hlasová a datová komunikace dostupná.

 

 

Více informací k článku najdete zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU