800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Obrábění
Výroba dle dokumentace
Trommelrohr
Regranulát PELD - dlouhodobě
Olověné autobaterie s elektrolyty
5 nejnovějších nabídek
SVAŘOVACÍ TECHNIKA
Žebérkové pletivo
Odpady
Čištění průmyslových odpadních vod
Silentbloky, těsnící elementy, "O" kroužky, desky, vlnovce, membrány

Firemní dokumenty v důvěryhodném úložišti podle ISO 16363

16/07/2013

Firma TD-IS, leader v oblasti DMS/PLM a ERP systémů, udržuje vysokou úroveň kvality svých výrobků a služeb díky již zavedenému Quality Management Systému, tedy systému řízení jakosti. Toto je předpokladem pro trvalé poskytování výrobku nebo služby, která splňuje požadavky zákazníka a příslušných předpisů, zvyšování spokojenosti zákazníka, neustálé zlepšování všech firemních činností a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Tolik citace normy ISO 9001.

Prošli jsme právě pravidelným re-certifikačním auditem firmou Tayllor & Cox, který potvrdil, že naše standardizované vnitřní procesy jsou plně v souladu s mezinárodní normou ISO 9001:2008.

 

logo_202_02

Našim cílem však není jen naplňovat normu a pracovat podle standardů. Chceme našim zákazníkům nabídnout i invenci a růst avšak při zachování spolehlivosti.
Naši zákazníci svěřují svá citlivá data systémům, kterým musejí 100% důvěřovat. Jak po stránce funkcionality, tak především bezpečnosti. Proto jsme se rozhodli i k certifikaci podle normy ISO 16363 „Důvěryhodná (Digitální) Úložiště / Zabezpečený Elektronický Archiv“, kterou jsme právě obhájili. Nejedná se jen o práci s nejcitlivějšími daty v „Elektronické spisovně“ – datové schránky, pošta, faktury a ekonomika, atd. ale obecně o jakákoliv data používaná a spravovaná ve firmě počínaje ekonomikou, obchodním oddělením, přes technickou přípravu výroby, výrobu samotnou, plánování, personalistiku i řízení vztahů se zákazníky i dodavateli (CRM, SCM). Ve všech těchto oblastech jsou naše osvědčené systémy nasazovány a my prokazujeme zákazníkům vysokou úroveň zabezpečení a důvěryhodnosti dat a způsobu i místa, jak a kde jsou ukládána.
Tento certifikát našim zákazníkům i partnerům deklaruje, že dané řešení plně vyhovuje požadavkům pro důvěryhodné ukládání dat v souladu se standardy České republiky, ale i Evropské Unie - což ocení nadnárodní korporace i veřejné organizace při zadávání veřejných zakázek.

 

 

TD-IS, s.r.o.

Sladkovského 43
Plzeň
326 00

Kontaktní údaje

Tel.: +420 377 441 025
Mob.: +420 604 291 184
Fax: +420 373 730 303
E-mail:
Internet:

 

 

 


http://firmy.industry-eu.cz/td-is-sro

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU