800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Manipulační technika - BTLT 2000 E
Balkancar
Manipulační technika - BT
Naše podhledové ostrůvky Knauf AMF
ROBUSTNÍ SYSTÉM PRO STROPY A STĚNY

FIREMNÍ ŠKOLENÍ, „ŠKOLENÍ NA MÍRU“

14/01/2015

 

svv_300

 

V nabídce firemního školení, která koresponduje s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání, se  snaží SVV Praha  pružně reagovat na vaši poptávku. Naším cílem je profesionalita, vysoká kvalita našich služeb a snaha, co nejvíce vyjít vstříc vám, našim klientům. Většina firemních kurzů a školení je určena především zaměstnancům výrobních společností z oblasti strojírenství, kovovýroby, dopravy,automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví.

CO NABÍZÍME SVÝM KLIENTŮM?

 • nejmodernější poznatky a informace ze širokého spektra technických oborů (především oblast strojírenství, kovovýroby, stavebnictví, atd)
 • výukové moduly z oblasti osobního růstu, řízení lidských zdrojů a komunikačních dovedností, které jsou vytvořeny především pro zaměstnance výrobních společností 
 • zkušený lektorský tým, lektoři jsou našimi dlouholetými spolupracovníky, kteří své kvality prokazují při výuce v kurzech sestavených podle mezinárodních  dokumentů a disponují teoretickými i ověřenými praktickými zkušenostmi

ČÍM SE LIŠÍME OD JINÝCH VZDĚLÁVACÍCH SPOLEČNOSTÍ?

 • odborným (především technickým) zaměřením vzdělávacích akcí
 • krátkou dobou od zadání vaší poptávky k její realizaci
 • vzdělávací moduly jsou přizpůsobeny pro zaměstnance výrobních společností

PRO KOHO JSOU NAŠE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY URČENY?

 • pro vrcholové vedení firem, střední management, pro liniové manažery
 • pro pracovníky oddělení řízení jakosti, pracovníky technické kontroly
 • pro vedoucí útvarů přípravy a řízení výroby
 • pro specifické skupiny pracovníků (např.pracovníky konstrukce, technology,   pracovníky, logistických útvarů, mistry, svářečský dozor a svářečský personál )
 • pro pracovníky personálních útvarů a útvarů řízení lidských zdrojů, pro administrativní pracovníky výrobních společností

Jak probíhá realizace vzdělávání na zakázku

Jasné a konkrétní stanovení cíle vzdělávacího programu

K sestavení vzdělávacího programu tak, aby odpovídal všem vašim specifickým potřebám, je nutné seznámit se i s konkrétními podmínkami uvnitř organizace. Důležité jsou  informace o auditoriu, jejich dosavadních znalostech a praktických zkušenostech. Na základě těchto informací předložíme klientovi návrhvzdělávacího programu k jeho schválení. Součástí návrhu je stanovení cíle programu, časový rozvrh, metody a formy výuky, lektorské zajištění, výběr    školících prostor, termín realizace, ověření výstupu a cenová kalkulace. V případě, že školení budete financovat ze zdrojů vašich projektů (např. v rámci OPPA, Vzdělávejte se pro růst, EDUCO atd.), během přípravy a realizace budeme vždy dodržovat podmínky daných projektů

Organizační zabezpečení a realizace vzdělávací akce

Organizačně zabezpečíme a zrealizujeme vzdělávací  akci  v souladu s požadavky zákazníka.Připravíme podkladové materiály pro účastníky, zajistíme didaktické pomůcky dle potřeb klienta, realizujeme program lektorem SVV Praha

Jaká je cena?

 • minimální cena za jednodenní školení je cca 22 000,- Kč,  cena je vč. studijních materiálů, osvědčení. Cena je vždy kalkulována  na základě přesné specifikace  objednavatele

SVV PRAHA, s.r.o.

U Michelského lesa 370
Praha 4
140 75
Česká republika

Tel.: +420 241 471 076
Mob.: +420 603 193 249
Fax: +420 244 470 854
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU