800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Náhradní díly na vrtačku PK 203
Traktor
Materiál z betonu
Vrata
Dříví
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

Firmy už získaly 40 miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace

12/02/2013

10. 12. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)


Českým firmám už se podařilo získat z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) celkem 40 miliard korun na podporu podnikání, přičemž 77 miliard korun je již závazně přislíbeno konkrétním žadatelům. Proplácení je realizováno postupně, vždy po ukončení příslušné etapy projektu. Podnikatelům je prostřednictvím dotačních a úvěrových programů OPPI k dispozici celkem 90 miliard korun.


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zatím obdrželo přes 14 800 plných žádostí o podporu z OPPI v hodnotě převyšující 146 miliard korun. „Velmi mne těší, že se nám tak výrazně daří poskytovat finanční podporu českým firmám. Byla to jedna z mých priorit při nástupu na ministerstvo. Nyní jsme již v druhé polovině programovacího období a v příštím roce budeme vydávat poslední Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Naší snahou je tak i nadále nabízet podnikatelům maximální možnost vyčerpat všechny prostředky operačního programu," řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že je v plánu využití tzv. zásobníku, který umožní v případě odstoupení již schválených projektů prostředky znovu využít na jiné, kvalitní projekty.


Z celého OPPI láká firmy především program Inovace. V této oblasti už MPO schválilo dotaci 1 212 projektům v celkové hodnotě 17,2 miliardy korun. A právě jeden z těchto projektů překročil pomyslnou hranici 40 miliard korun. „Jedná se o projekt zaměřený na inovaci procesu výroby v oblasti hutního průmyslu. Dotací se zde snažíme podpořit nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby," uvedl ředitel sekce fondů EU, Petr Očko. Cílem programu  Inovace je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.


Největší část ze 40 už proplacených miliard zamířila k podnikatelům na Moravě. V čerpání dominuje Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Peníze se tak daří směřovat do regionů, které jsou ekonomicky slabší.


MPO navíc pokračuje v zavádění opatření vedoucích k optimalizaci implementace OPPI. „Podařilo se odstranit administrativní překážky, upřesnit pravidla a zefektivnit procesy, zrychlit vyřizování žádostí a vyplácení podpor, zvýšit měsíční objem proplácených prostředků. Pomohli jsme tak firmám zjednodušit a zrychlit proces žádosti o podporu," uvedl Očko. MPO například v maximální míře využilo informačního systému pro elektronizaci veškerých parciálních činností včetně sběru žádostí o podporu na formalizovaných elektronických žádostech. „V této oblasti jsme dosáhli významného pokroku," dodal.  


Logickým návazným krokem ze strany EK na tato opatření pak bylo schválení předložených žádostí o certifikaci. Tím byl splněn povinný limit určený ze strany Komise pro letošní rok. Operační program Podnikání a inovace se tak řadí k velmi úspěšným tematickým programům a pro české podnikatele představuje významnou pomoc v rozvoji jejich firem.


www.businessinfo.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU