800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Extrudovaný polystyrenový odpad
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
5 nejnovějších nabídek
Lisování tekutého kovu
Nízkotlaké lití
Gravitační odlévání do kokil
Podlahový mycí stroj - Bateriový - Giampy 22B
Podlahový mycí stroj - Bateriový - E36 B

II. blok jaderné elektrárny Temelín prochází odstávkou

15/05/2013

V  neděli 12. 5. 2013 začalo na JE Temelín vyvážení paliva z reaktoru II. bloku. Kontrolou postupně projde všech 163 palivových souborů. Zpět do reaktoru se jich vrátí 121. Doplní je 42 nových souborů. Vlastní výměna paliva začíná přesunem všech palivových souborů z reaktoru do bazénu skladování, který je hned vedle reaktoru. Zde je každý soubor zkontrolován. Veškeré manipulace s palivem probíhají pod vodou a pomocí dálkově řízeného zavážecího stroje. Ten pracovníci elektrárny ovládají z místnosti nad reaktorovým sálem. „Stroj má dvě tyče. Pracovní, do níž se palivový soubor vtáhne, a televizní. S její pomocí obsluha stroje může sledovat celou cestu palivového souboru. Manipulace s jedním souborem trvá asi půl hodiny," přibližuje výměnu paliva Jiří Bigas, vedoucí útvaru transportně-technologická část.

Palivové soubory, které se již nevrací do reaktoru, směřují do bazénu skladování, kde cca 10 let chladnou. Následně budou uloženy do kontejnerů Castor. Kapacita jednoho kontejneru je 19 palivových souborů. V kontejnerech jsou převáženy do skladu použitého paliva v areálu elektrárny Temelín, který je v provozu od roku 2010. Zde mohou být umístěny až 60 let.

Odstávka bloku však není pouze o výměně paliva. Celkem harmonogram obsahuje 10 tisíc činností. Její součástí je řada kontrol a revizí, které mají ověřit stav zařízení a připravit ho na následný 10měsíční provoz. V rámci programu sledování životnosti tlakové nádoby budou z reaktoru vyjmuty tzv. svědečné vzorky a předány ke zkouškám odborníkům z ÚJV Řež. V nejaderné části bude provedena pravidelná roční kontrola všech tří nízkotlakých rotorů turbíny. Součástí prací na turbíně bude rovněž kontrola vysokotlakého rotoru.

Do odstávkových prací se zapojí více jak 600 pracovníků z 50 dodavatelských firem a téměř 400 pracovníků ČEZ.

 

elektr_486

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU