800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis stroje PeTeWe PFS-30CNC
Otočná část
Výroba dle přílohy
Nosné rameno
Výroba připínáčků
5 nejnovějších nabídek
Sáček pro balení potravin 390×390+0+0
Sáček/pytel pro průmyslové využití
Taška
SAVA
INWORK P-S-V

Inteligentní dům - moderní elektroinstalace

25/10/2013

 

Při stavbě nových domů či bytů, ale i při jejich rekonstrukcích je elektroinstalace již neodmyslitelným prvkem dnešních staveb. S její pomocí dosahují lidé vyššího životního komfortu. Tento komfort lze zprostředkovat v širokém pásmu úrovní. Zde nastává otázka jakou formu elektrického rozvodu zvolit. Způsobů jak elektroinstalaci realizovat může být několik. V zásadě se jedná o elektroinstalaci klasickou a elektroinstalaci sběrnicovou.

 

Jaký je mezi těmito dvěma typy vlastně rozdíl? V kostce řečeno klasickou elektroinstalaci charakterizuje několik skutečností. Hlavním rozlišným znakem je, že ovládací a silové obvody jsou navzájem propojeny, tudíž ovládání jednotlivých prvků nelze po realizaci zakázky již měnit. S množstvím silových kabelů, které jsou vedeny přes rozbočovací krabice ke spínacím prvkům a pak zase zpět k vlastním spotřebičům souvisí i vyšší náročnost na stavební práce. Oproti tomu sběrnicový systém umožňuje v elektroinstalaci od sebe silové a ovládací obvody oddělit a tak získat velkou variabilitu v možnostech nastavení ovládacích prvků. Jedná v postatě o sběrnicovou linii, ke které jsou připojeny snímače (tlačítka, vstupy, dotykové obrazovky, detektory pohybu a přítomnosti, bezpečnostní čidla, snímače povětrnostních vlivů apod.) a akční členy (spínací, stmívací, žaluziové členy apod.). Přes tyto akční členy jsou spínány silové obvody vyváděné ke spotřebičům. Jde o to, že např. po stisknutí tlačítka se vyšle po sběrnici telegram o přiděleném stavu. Na tuto informaci pak reagují příslušné akční členy dle naprogramování a spínají/rozpínají. Díky tomuto sběrnicovému systému lze kdykoliv měnit ovládací místa či přednastavené scény bez jakéhokoliv stavebního zásahu, protože všechny prvky jsou společně připojeny ke stejné sběrnici. Schematické vyobrazení prvků sběrnicového systému je na obrázku 1. Při správném rozvržení spínacích akčních členů v tzv. uzlech systému lze dosáhnou výrazné úspory v množství použitých silových kabelů a s tím i ve spojených instalačních a stavebních pracích. Další výhodou sběrnicového systému je, že sběrnice a tudíž i ovládací prvky pracují s malým bezpečným napětím většinou 24V/DC a tak je omezeno riziko při úrazu elektrickým proudem. Sběrnicových systémů existuje několik typů, dále se ale budeme zabývat systémem KNX. Tento systém certifikovaně spojuje zařízení různých výrobců z celého světa a dává tak možnost výběru prvků (snímačů a akčních členů) z velmi širokého portfolia. Mezi nejznámější výrobce prvků patří např. ABB, Siemens, Schneider-electric a další, v neposlední řadě musíme také zmínit německého výrobce MDT, jehož prvky se snažíme aplikovat v našich projektech. Díky sjednocenosti KNX lze na žádost v projektech využít KNX prvků jakéhokoliv výrobce nebo i více výrobců dle požadavků zákazníka.

 

moderni_497

 

Obr.1 – Schéma topologie systému se sběrnicí KNX s využitím snímačů a akčních členů ABB [Zdroj: ABB]

Co si vlastně máme představit pod pojmem, když se řekne inteligentní dům? Jednoduše se dá říct, že inteligentní dům je taková stavba, která pro zlepšení životního komfortu používá prvky domácí automatizace, vzájemně kombinuje a propojuje uživatelské systémy v budově. Mezi tyto systémy patří osvětlení, zabezpečovací systémy, systémy rolet a žaluzií, ozvučení a vizuální technika, kamerové systémy, vytápění a jeho regulace, vzduchotechnika, klimatizace, ovládání vybraných elektrospotřebičů apod.. Řídící systém pak ovládá tyto systémy tak, aby byli využívány co nejefektivněji a když to není nutné, aby nedocházelo ke zbytečným energetickým únikům. Samozřejmostí je nastavení ovládání pomocí tlačítek, dotykových obrazovek, případně pomocí PC a tabletů dle požadavků zákazníka. Toto nastavení lze měnit či upravovat. V inteligentním domě se ovšem dá využít propojení pouze několika systémů, nebo například využití inteligentního systému pouze pro řízení osvětlení. I v tomto posledním případě mluvíme o inteligentním domě ovšem pohybujícím se na nižších příčkách žebříčku životního komfortu. Rozdělení úrovní tohoto žebříčku, si může každý rozvrhnout sám dle jednotlivých preferovaných a realizovaných funkcí a procedur. Jaké jsou vlastně možnosti domů s KNX systémem bude popsáno dále. Pokud se zákazník rozhodne pouze o jednoduchou inteligentní elektroinstalaci např. pouze řízení osvětlení, tak v budoucnosti není problémem k systému KNX připojit např. systém ovládání žaluzií nebo předokenních rolet a to dokonce i bez nutných stavebních úprav s využitím bezdrátové techniky a solárních zdrojů, které jsou navrženy přímo pro tyto účely, kdy je těžko dostupné přivést na místo spotřeby zdroj elektrické energie. Radiová technika má další využití pro umístění tlačítek do míst, kde vést kabelové vedení je téměř nemožné či neestetické. Tato místa jsou např. skleněné plochy (stěny), noční stolky, zrcadla podobně. Takovéto bezdrátové tlačítko lze například umístit i v koupelnách do zón, ve kterých normy běžné spínací prvky zakazují. Důvodem je právě skutečnost, že nepoužívají ke spínání nízké napětí, ale napětí malé bezpečné oddělené od sítě.

 

 

Více informací k článku najdete zde

 

 

LG System spol. s r.o.

V lužích 818/23

142 00  Praha 4 – Libuš

+420 725 037 608

daniel.matejka@lgsystem.cz

www.lgsystem.cz

 

 

 

 

http://firmy.industry-eu.cz/lg-system-spol-s-ro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU