800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Náhradní díly na vrtačku PK 203
Traktor
Materiál z betonu
Vrata
Dříví
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

Jsou všechny chemické látky označeny?

30/03/2015

 

brady_262

 

V červnu 2015 končí v Evropské Unii přechodné období pro zavedení povinného označování chemických látek podle nařízení CLP (klasifikace, označování a balení). Od června musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP. Kvalitní tiskové systémy společnosti Brady poskytují společnostem šablony etiket a symbolů odpovídajících nařízení CLP, a dávají jim tak možnost vytvořit flexibilní a snadné vnitropodnikové řešení pro tisk etiket CLP. Je čas jednat.

 

Nařízení CLP pro všechny nebezpečné látky
Nařízení CLP je předpis povinný pro celou Evropskou Unii, který kromě jiných povinností zavádí požadavek jasně označovat produkty obsahující nebezpečné chemické látky. Nařízení CLP Evropské Unie vychází z globálního harmonizovaného systému OSN pro chemické látky a od června 2015 platí pro všechny členské státy EU povinnost jej dodržovat u všech nebezpečných chemických látek a směsí. Každá látka označená jako nebezpečná a každá směs obsahující jednu z těchto nebezpečných látek musí být od června 2015 označena etiketou CLP.


Etikety CLP
Z důvodu varování zaměstnanců, manipulačních pracovníků, zákazníků a vůbec každého, kdo by mohl přijít do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, byl vytvořen systém piktogramů a bezpečnostních varování k jejich označení. Téměř všechny chemické látky v EU musí splňovat požadavky nařízení CLP na identifikační označení tak, aby byla zajištěna jejich srozumitelnost v celé Evropě, protože tyto chemické látky bývají součástí běžného života každého člověka.

Za účelem dodržení daného nařízení musí etiketa CLP obsahovat výstražné symboly, příslušné signální slovo, věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení, název, adresu a telefonní číslo dodavatele, nominální množství látky nebo směsi v balení a identifikátory produktu. Dále musí informovat o způsobu, jak se vyhnout zdravotním rizikům a co dělat v případě vystavení působení látky.


Správné označování etiketami CLP
Průvodce etiketami CLP pro chemické látky, který je součástí softwaru MarkWare™ společnosti Brady, nabízí nekomplikovaný způsob vytváření etiket podle nařízení CLP v malém počtu jednoduchých kroků. Software Markware™ a tiskárny pro průmyslová značení MiniMark™, tiskárny BOZP značení BBP™31, BBP™33 a BBP™85 či tiskárny GlobalMark™ s funkcí Obarvit a vyseknout nabízí možnost interního vytváření etiket CLP, které vždy odpovídají legislativě a jsou připraveny podle potřeby.

Chcete-li získat další informace o tiskových systémech společnosti Brady pro snadné vytváření etiket podle nařízení CLP, obraťte se e-mailem na adresu emea_request@bradycorp.com a požádejte o náš bezplatný Průvodce řešeními pro značení podle CLP/GHS.

 

etiketa_472

 

O společnosti Brady Corporation
Společnost Brady Corporation je mezinárodním výrobcem a prodejcem kompletních řešení sloužících ke značení a ochraně osob, produktů i provozoven. Výrobky Brady pomáhají zákazníkům zvýšit úroveň bezpečnosti, zabezpečení, produktivity a výkonnosti. Patří k nim vysoce výkonné etikety, bezpečnostní značky, bezpečnostní zařízení, tiskové systémy a software. Společnost byla založena v roce 1914 a má různorodou základnu zákazníků, především v sektorech elektroniky, telekomunikací, výroby, elektrotechniky, výstavby, vzdělávání, zdravotnictví, v leteckém průmyslu a v řadě dalších odvětví. Ředitelství společnosti Brady se nachází v Milwaukee ve Wisconsinu a k 1. srpnu 2014 zaměstnávala ve svých podnicích po celém světě přibližně 6 400 osob. Obrat společnosti Brady za účetní rok 2014 činil přibližně 1,23 miliardy USD. Akcie společnosti Brady se obchodují na Newyorské burze cenných papírů pod značkou BRC. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.bradycorp.com.

Tom Van de Putte
emea_request_marcom@bradycorp.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU