800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Slévárenské bedny
Rekonstrukce kulturního domu
Přeprava D/Pfarrkirchen - CZ/Olomouc
Stavební úpravy haly a administrativní budovy
Sběr a odvoz odpadu
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Pokládka zámkové dlažby
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Prášková lakovna

Kanadská správní oblast Northern Rockies Regional Municipality zmodernizovala svůj systém SCADA vodovodů a kanalizací

08/07/2013

 

Správní oblast Northern Rockies Regional Municipality na severovýchodě Britské Kolumbie se vyznačuje velkým bohatstvím a rozmanitostí přírodních zdrojů, historických pamětihodností a kulturního dědictví.


Za uplynulé čtyři desetiletí se oblast musela vypořádat s cykly rozvoje a útlumu, tak jak se rozvíjely a naopak utlumovaly jednotlivé zdroje a rozvojové aktivity. Objevily se zajímavé rozvojové návrhy, jako např. program těžby břidlicového plynu v regionu Horn River, který by spojil správy oblasti Northern Rockies Regional Municipality, města Fort Nelson a indiánské komunity s těžařskými společnostmi a lokálními vládními agenturami.

voda_334

Konfigurace vodohospodářské soustavy
Podnik vodovodů a kanalizací v oblasti Northern Rockies Regional Municipality, zahrnující síť čerpacích stanic a dalších vodohospodářských zařízení, upravuje vodu pro provoz těžebních zařízení ropy a zemního plynu a pro další aktivity v těžebním průmyslu, ale i v lesnictví, a navíc obsluhuje zhruba 5 000 obyvatel žijících v uvedené oblasti. V oblasti je množství samostatných vodáren, které zásobují ty obyvatele, jež nejsou napojeni na vodovodní soustavu, a slouží také jako zdroj vody pro dobývání ropy a zemního plynu, např. pro hydraulické štěpení horniny pro těžbu břidlicového plynu. Voda se k místu těžby často vozí autocisternami.


„Město Fort Nelson má vodní zdroj s plně automatizovaným provozem, který dodává obyvatelům i průmyslovým podnikům přibližně 400 m3 upravené vody denně. Tento vodní zdroj je plně integrován do systému SCADA, který obsluhuje celou oblast a sleduje celkové dodané množství vody, generuje alarmy odvozené např. od výšky hladiny ve vodojemech, sleduje koncentraci zbytkového chlóru ve vodě atd.,“ říká Michael Ferguson, specialista na automatizaci a elektrotechniku správy oblasti Northern Rockies Regional Municipality.


Podle Fergusona přešli nedávno vodohospodáři v oblasti od systému FactoryLink (Siemens) k PcVue. Také zmínil, že systém SCADA města Fort Nelson zahrnuje 22 jednotek RTU Motorola ACE na různých čerpacích stanicích, které komunikují prostřednictvím rádiové IP-sítě na frekvenci 900 MHz. „Máme dvě komunikační brány Motorola IP Gateway (na platformě Ace3600), které jsou konfigurované jako primární a záložní. Komunikační brány tvoří spojení mezi sítí provozních RTU a řídicími servery, které jsou také v redundantní konfiguraci. Servery jsou umístěné přímo v oblastní úpravně vody.“

S pomocí distributora VAR (value-added reseller), společnosti CTH Systems, byla vybrána hardwarově nezávislá platforma SCADA PcVue, integrovaná s multiprotokolovým měřicím a komunikačním systémem IM-SCADA™ od společnosti CTH Systems. „CTH Systems poskytla klíčovou komponentu, ovladač IM-SCADA Driver, která umožnila rychlý přechod k PcVue,“ řekl Ferguson.


Pro převedení aplikace Northern Rockies na bezpečnější a robustnější architekturu SCADA použila CTH Systems nástroj pro vývoj aplikací SCADA od PcVue, nazvaný Smart Generator. PcVue a software IM-SCADA jsou nainstalovány na serverech a obsluhují i databáze historických dat.


Úpravna vody Fort Nelson
Úpravna Fort Nelson je v Britské Kolumbii první a jediná úpravna vody, která obsluhuje průmyslové podniky i místní obyvatele. Její služby pokrývají 10 % provincie a zahrnují většinu rozsáhlé těžařské oblasti břidlicového plynu Horn River. Ferguson spravuje elektrorozvodnou soustavu, systémy řízení procesů i automatizační a komunikační komponenty celé infrastruktury vodovodní a kanalizační sítě.
Systém SCADA oblasti Fort Nelson v současné době zahrnuje 8 000 proměnných, ale je připraven na další růst po instalaci nových zařízení, např. uv-dezinfekční stanice pro konečnou úpravu vody odtékající z čistírny odpadních vod.

Proces úpravy vody v úpravně Fort Nelson začíná čerpáním surové vody z řeky Muskwa po proudu pod mostem přes legendární dálnici Alaska Highway. Při plnění nádrží surové vody se vyskytuje několik kritických procesů. Čerpací stanice surové vody z řeky Muskawa vyžaduje pro překonání obrovského tlaku a pro regulaci průtoku několikastupňovou čerpací soustavu s PID regulací.
„Proces zpracování vody pro nás není statický. Proměnné jako zákal, barva a obsah organických látek jsou ovlivňovány např. počasím. Například jednou jsme zjistili, že nad
místem, kde čerpáme surovou vodu, došlo k sesuvu rozbahněné půdy do řeky,“ řekl Ferguson.

voda1_337

 

 

Více informací k článku najdte zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU