800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme částečnou rekonstrukci bytu
Soustruh
Rekonstrukce fasády a oplocení
Plastový materiál
Rekonstrukce mostu
5 nejnovějších nabídek
Komíny TUMA s nejlepším poměrem ceny a kvality
Komíny TUMA s najlepším pomerom ceny a kvality
Frézka konzolová FGH 32
Frézka nástrojařská FUW 315/ III
MAHO 1000 Frézka nástrojářská

Kennametal Extrude Hone™ představuje HYDROM™, přídavnou čisticí jednotku elektrolytu.

28/02/2013

kennametal_300Pro výrobce zabývající se komplexním či přesným obráběním nebo dokončováním je elektrochemické obrábění (ECM, elektrochemical machining) důležitou metodou, kterou může být materiál odebírán v mikronových úběrech, nedosažitelných jinými postupy. Pro podporu ECM procesu Kennametal Extrude Hone (Latrobe, PA) navrhl čisticí jednotku eletrolytu jako doplněk k elektrochemickým strojům. Ta zaručuje konstantní kvalitu elektrolytu pro zajištění konstantní mezery a tím vyšší kvalitu a dokonalou stabilitu procesu.

hydrom_unit_new_faceplate_large.jpg_ico500_500

Při elektrochemickém obrábění dochází k odebírání částic kovu rozpouštěním z povrchu obrobku bez přímého kontaktu nástroje a obráběného materiálu. Množství odebraného materiálu je úměrné času a velikosti elektrického proudu mezi nástrojem a obrobkem. Proces je snadno regulovatelný a lze tak obrábět nebo leštit oblasti dříve neobrobitelné jinými metodami, včetně ručního broušení a odjehlování.

Během procesu proudí elektrolyt (roztok vody a speciálních solí) po povrchu obrobku, přičemž mezi nástrojem a obrobkem je aplikován stejnosměrný proud. Množství odstraněného materiálu je dáno velikostí elektrického proudu mezi záporně nabitým nástrojem a kladně nabitým obrobkem. Nástroj je obvykle navržen tak, aby tvořil zrcadlový obraz finálního povrchu obrobku. Nástroj tvořící katodu se nikdy nedotýká obrobku, přitom během procesu nedochází k prakticky žádnému opotřebení nástroje. Typické časy odjehlování a leštění jsou extrémně krátké – pro většinu aplikací mezi 10 a 30 sekundami. V závislosti na výrobních požadavcích a velikosti obrobku mohou být pro dosažení vysoké produkce používány vícenásobné upínací přípravky.

Nyní proces ještě více zefektivňuje přídavná čisticí jednotka HYDROM. Kombinací HYDROM s CFP (chamber filter press) se snižují náklady na filtrační koláč na 10 %. Doba čištění pomocí CFP tak může být 6x kratší a prodlužuje se životnost katodového nástroje. Tím se zvyšuje využití stroje.

HYDROM může být dodán v rámci nového ECM zařízení, ale také jako doplněk ke stávajícím strojům všech značek. V současné době cenových tlaků trhu pomůže HYDROM společnostem ke zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení kvality a produktivity v oblasti komplexního obrábění a dokončování.

Pro více informací navštivte http://www.kennametal.com/extrudehone


 


Kennametal Inc. (NYSE: KMT) dodává produktivitu zákazníkům, kteří hledají špičkový výkon v náročných prostředích, poskytováním dlouhodobých inovačních zakázkových a standardních řešení. Osvědčená produktivita je možná díky pokročilé znalosti materiálů a aplikací. Náš závazek na udržitelné prostředí poskytuje našim zákazníkům přidanou hodnotu. Společnosti působící v různých odvětvích průmyslu od stavby letadel, až po těžbu uhlí, od motorů, až k ropným vrtům a od turbodmychadel, až po konstrukce, znají firmu Kennametal pro její mimořádný přínos jejich hodnotového řetězce. Ve fiskálním roce 2012, koupili zákazníci produkty a služby firmy Kennametal za zhruba 3 miliardy USD – prostřednictvím našich přibližně 13 000 nadaných zaměstnanců, kteří pracují ve více než 60 zemích – s více než 50% těchto příjmů pocházejících mimo Severní Ameriku.
Navštivte nás na www.kennametal.com
 


NOVITRADE s.r.o.
Miletínská 330/8
197 00 Praha 9
NOVOTNY Victor
Phone : +420286857545
Fax : +420286852354
viktor.novotny@novitrade.cz


Kennametal Shared Services GmbH
Wehlauer Strasse 73
D-90766 Fuerth
GROMOLL Carsten
Phone : +49 911 9735 557
Fax : +49 911 9735 551
carsten.gromoll@kennametal.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU