800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava místní komunikace
Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště
Ochranné pracovní prostředky
Oprava výtluků na MK
Vrata
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Koncepce využití obráběcího stroje

12/12/2014

 

 

seco_300

 

Dosažení maximální produktivity a ziskovosti obráběcích operací pramení z optimalizace celého obráběcího procesu. Základem je volba vhodných řezných podmínek v kombinaci s maximálním využitím potenciálu obráběcího stroje. Efektivní využívání obráběcích strojů tvoří dva prvky. Prvním je hledání způsobů maximálního využití času, kdy je stroj schopný obrábět Druhý se zabývá strategiemi pro co nejproduktivnější, nejspolehlivější a nejefektivnější využití tohoto času.

Maximalizace výrobního času
Pro zajištění plného využití obráběcího stroje je třeba začít maximalizací času, kdy je schopen obrábět. Ačkoli je stroj k dispozici 365 dní v roce, jeho provozní dostupnost je mnohem kratší. V případě pětidenního pracovního týdne o jedné pracovní směně a po započtení dovolených a jiných přerušení je pro výrobu k dispozici přibližně 1 300 nebo 1 400 provozních hodin ročně. I tak na stroji neprobíhá obrábění během celé této doby. Nějaký čas zabere programování a seřizování. Aby bylo toto neproduktivní období co nejkratší, využívají výrobci např. offline programování a modulární seřizování. Výdej a výměnu nástrojů, další časově náročnou operaci, urychlují zásobníky a výdejní automaty. Zkrátit čas vyžadovaný k zakládání neobrobených dílců a vykládání hotových výrobků pomáhá robotická manipulace s obrobky i automatizované systémy výměny palet. Každá hodina navíc získaná díky vyšší rychlosti programování, rychlejším metodám seřizování a optimalizované manipulaci s obrobky je dalším časem, který je možné využít pro obrábění dílů.

stroj_361_01

HQ_ILL_Machine_Tool_Utilisation.jpg


Efektivní využívání času
Po zavedení strategií vedoucích k maximalizaci výrobního času jsou výrobci postaveni před výzvu, jak tento čas efektivně využít a vyrábět co možná nejvíce dílů při vynaložení co nejnižších nákladů. Klíčem je plné využití kapacity obráběcího stroje v době, kdy je nástroj v záběru. Podstatná je také znalost limitujících faktorů obráběcího stroje.
Při plánování co nejlepšího využití výrobního času je zřejmé, že některé prvky obráběcího procesu změnit nelze. Účel, pro který je dílec zkonstruován, určuje, z jakého materiálu bude vyroben, přičemž obrobitelnost materiálu ovlivňuje volbu řezných parametrů. Například nízká tepelná vodivost titanových slitin vyžaduje volbu nízkých řezných rychlostí a posuvů, aby bylo minimalizováno generování tepla. Kapacita obráběcího stroje je také daná, protože změna stroje není obvykle okamžitě možná. Výrobci tyto faktory berou v potaz při odhadování výrobních nákladů. Výrazné rozdíly mezi odhadovanými a skutečnými náklady však mohou pramenit z nepřesného vyhodnocení možností obráběcího stroje a z použití řezných podmínek, které není možné dlouhodobě udržet.

 

Více informací k článku najdete zde

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU