800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Betonová jímka
Výroba nápravy dle přílohy
Kartony pro balení potravin
Granuláty
Značení
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Konference Radiokomunikace 2013

03/09/2013

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci  R A D I O K O M U N I K A C E  2013

pořádanou pod záštitou Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu

23. - 25. října 2013, Dům kultury DUKLA Pardubice


Hlavní mediální partner 

19_284


Partner konference       
29_193
Mediální partneři konference 
39_220 119_377
ANOTACE

Konference nabídne všem zájemcům průřezový rozhled o vývoji, dnešním stavu a výhledu klíčových odvětví radiokomunikačního oboru včetně technologických a aplikačních novinek a výsledků výzkumu.
Připravované příspěvky jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost z vědeckovýzkumných, investorských, provozovatelských a uživatelských kruhů. 
Letošní program začíná blokem věnovaným televizi a rozhlasu s připomenutím jejich významných výročí. Na něj navazuje příspěvek o Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích WCIT-12,
kterou pořádala ITU v Dubaji, a o souvisejících otázkách správy internetu.
Následující témata se pak budou týkat pokročilé architektury rádiového přenosu (LTE-A,  M2M), přenosu velmi širokých pásem v mm vlnovém rozsahu, pevných,
mobilních a navigačních družicových soustav, pikosatelitů, hermetických napájecích zdrojů, výkonových elektromagnetických polí a ochrany před nimi, aplikování mikrovln v medicíně,
užití silnoproudých sítí pro komunikační přenosy.
Zařazeny jsou i příspěvky o rádiové komunikaci při sólové oceánské plavbě, o regulaci zařízení krátkého dosahu a o státních zkouškách telekomunikačních zařízení.
Na závěr prvního dne konference je plánována panelová diskuse o technických a provozních otázkách  směřování televize, rozhlasu a sociálních sítí. Součástí konference budou i firemní prezentace.  

ODBORNÝ PROGRAM

středa 23. října 2013
  

Předpokládaný a skutečný rozvoj v oblasti DTV (HDTV, VHDTV, 3DTV aj.)
Aktuální trendy, technologie a funkce používané v dnešních TV přijímačích
Rozvoj a skutečný stav vysílání TV v Multipelxu č. 4
Regionální vysílání 
Rozhlasové vysílání - moderní cesty signálu k posluchačům
DAB/DAB+
Širokopásmové sítě - televizní kabelové rozvody
Antény integrované do mobilních zařízení a TV přijímačů
Dopady konference v Dubaji na praxi v elektronických komunikacích 

čtvrtek 24. října 2013
 

Problematika LTE-A
Pevné a mobilní družicové systémy a jejich řešení
Rádiová komunikace M2M (D2D)
Systémy ASK v milimetrových pásmech dovolují přenos dat přes 5 Gb/s
Bezpečnost akumulátorů a baterií
Novinky v oblasti lithiových baterií
Ochrana komunikačních systémů proti výkonovým elektromagnetickým polím
90 let rozhlasu - něco z historie českých a moravských vysílačů
60 let televize - z historie výroby tuzemských vysílačů

pátek 25. října 2013

Perspektivní aplikace mikrovlnné techniky v medicíně
Zkušenosti s rádiovou komunikací na sólové oceánské plavbě
Zařízení krátkého dosahu z pohledu regulátora v roce 2013
PIKOSATELITY
Zkoušky telekomunikačních a elektrických zařízení, měření a praxe laboratoře TESTCOM
Současné trendy ve využívání silnoproudých sítí pro telekomunikační účely

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
vložné, sborník přednášek .... 3.520,- Kč
stravování ... 270,- Kč
Celkem (včetně DPH) ... 3.790,- Kč


Nabízíme také MOŽNOST ČÁSTEČNÉ ÚČASTI na konfernci za sníženou cenu.

Studenti doktorandského studia mají vstup zdarma.PREZENTACE FIREM V RÁMCI DOPROVODNÉ VÝSTAVY
zajištění výstavního prostoru ... 9.196 Kč (vč. DPH)
2 stolky, židle, místo pro reklamní baner, reklama ve sborníku přednášek
vstup na konferenci pro dvě osoby zdarma

  Podrobnější informace a možnost elektronického přihlášení najdete na našich webových stránkách www.unit.cz

Na Vaši účast se těší pořadatel konference
 

 Unit, spol.s r.o.

    Gorkého 2573
    530 02 Pardubice


tel., fax: 466 303 032
tel.: 466 304 952, 602 33 77 80


 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU