800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka gastroservisu
Slévárenské bedny
Rekonstrukce kulturního domu
Přeprava D/Pfarrkirchen - CZ/Olomouc
Stavební úpravy haly a administrativní budovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Pokládka zámkové dlažby
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Prášková lakovna

Kurz radiační ochrany

05/09/2013

dovolujeme si Vás informovat o pořádání odborného kurzu


R A D I A Č N Í  O C H R A N Y


pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření


18. - 20. října 2013, Dům kultury DUKLA, Pardubice


Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči  - ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo na pracovišti se zdroji záření.


Kurs je vhodný i pro zájemce,  KTERÝM KONČÍ OSVĚDČENÍ zvláštní odborné způsobilosti.


Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů ČR.


Zájemci z řad účastníků mohou složit zkoušku ZOZ dne 21. října v Regionálním centru SÚJB v Hradci Královéj


Přednáší:

Ing. Jiří Filip, odborný garant kurzu

Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno


RNDr. Zdeněk Rozlívka, ředitel

Státní ústav radiační ochrany, Praha


MUDr. Hana Žárská, Ústí nad Labem


Mgr. Jaroslav Storm, radiologický fyzik

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika


Ing. Zuzana Pašková, MBA, ředitelka odboru zdrojů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha


ODBORNÝ PROGRAM:


»  Úvod do radiační ochrany - seznámení s oborem

»  Základy fyziky ionizujícího záření

»  Veličiny a jednotky v ochraně před zářením

»  Biologické účinky ionizujícího záření

»  Požadavky na způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost pracovníků se zdroji ionizujícího záření

»  Cíle a principy radiační ochrany

»  Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením a kontaminací radionuklidy, Způsoby ochrany pacientů a zdravotnického personálu před ozářením

    (přednášky v sekcích)

»  Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy

»  Limitování ozáření a monitorování

»  Technické a organizační podmínky práce se ZIZ - kontrolované pásmo

»  Programy zajišťování jakosti činností vedoucích k ozáření

»  Dokumentace vedená u držitele povolení, žádost o povolení (přednášky v sekcích)

»  Zvláštní podmínky pro nakládání se ZIZ v lékařské radilogii, v průmyslu, zvláštní podmínky pro nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči (přednášky v sekcích)

»  Havarijní připravenost - havarijní plán

»  Zkoušky zdrojů záření na lékařských radiologických pracovištích, na průmyslových pracovištích, ochrana pracovníků a pacientů při používání otevřených

    radionuklidových zářičů ve zdravotnictví, specifické požadavky na dokumentaci pracovišť (přednášky v sekcích)

»  Závěrečný test a zhodnocení kurzu


Cena kurzu včetně DPH - 5900,- Kč (vložné, učební texty, občerstvení)


Podrobné informace a možnost elektronického přihlášení -www.unit.cz


Na Vaši účast se těší pořadatel kurzu


UNIT, spol. s r. o.                www.unit.cz

Gorkého 2573                tel.: 466 304 952, 602 33 77 80

530 02 Pardubice                tel., fax: 466 303 032


Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU