800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Kurz radiační ochrany

23/09/2014

 

kurz_555

Anotace

Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči - ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo  se zdroji záření; pro vybrané pracovníky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

 

Zájemci z řad účastníků kurzu (bez otevřených zářičů) mohou složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Regionálním centru SÚJB v Hradci Králové. (Předběžný termín: pondělí 20. října nebo úterý 21. října 2014 - bude upřesněn)

Termín pro otevřené zářiče bude dohodnut při kurzu s ing. Paškovou.

 

Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů České republiky.

Program     unit1_321

17. října 2014

- Úvod do radiační ochrany - seznámení s oborem
- Základy fyziky ionizujícího záření
- Veličiny a jednotky v ochraně před zářením
- Požadavky na způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost pracovníků se zdroji ionizujícího záření („ZIZ“)
- Biologické účinky ionizujícího záření
- Programy zajišťování jakosti činností vedoucích k ozáření

 

18. října 2014

- Cíle a principy radiační ochrany
- Způsoby ochrany pacientů a zdravotnického personálu před ozářením
- Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením a kontaminací radionuklidy  (přednášky v sekcích)
- Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy
- Limitování ozáření a monitorování
- Havarijní připravenost - havarijní plán
- Přehled zdrojů ozáření populace a možnosti jejich regulace

 

19. října 2014

- Technické a organizační podmínky práce se ZIZ - kontrolované pásmo
- Dokumentace vedená u držitele povolení, žádost o povolení
- Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v průmyslu
- Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v lékařské radiologii
- Zvláštní podmínky nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči
- Zkoušky zdrojů záření na průmyslových pracovištích
- Zkoušky zdrojů záření na lékařských radiologických pracovištích
- Ochrana pracovníků a pacientů při používání otevřených radionuklidových zářičů ve zdravotnictví, specifické požadavky na dokumentaci pracovišť
- Závěrečný zkušební test a zhodnocení kurzu

 

17. - 19. října 2014

Dům kultury DUKLA Pardubice

 

Cena

vložné, textové materiály, DPH     5.900,- Kč

 

Odborná garance

Ing. Jiří Filip

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

 

Účastníkům budou poskytnuty učební texty.

 

Více informací včetně elektronického přihlášení naleznete na www.unit.cz

unit_625

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU