800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Kvalitní potisk - větší a pravidelné odběry
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Katr
Stavební stroj
Bagr
5 nejnovějších nabídek
Půjčujeme dodávky
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur

Lobby č. 3 / 2016 (článek)

27/03/2016

 

Ve třetím čísle ročníku 2016 časopisu Lobby, které vyšlo na začátku října, byl zveřejněn článek s názem "Konkurence je pro nás zdrojem adrenalinu, který potřebujeme" (str. 16-17). Základem článku je rozhovor se statutárním ředitelem TOS VARNSDORF a.s. Janem Rýdlem ml.

Generální a statutární ředitel Ing. Jan Rýdl ml., MBA v článku hodnotí popisuje aktuální situaci v oboru obráběcích strojů na světových trzích, hodnotí vliv přetrvávajících sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci, upřesňuje postoj firmy ke konkurenci, objasňuje možné dopady blížících se změn na světových trzích a popisuje vznik Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF. V rozhovoru najdete ještě řadu dalších témat.

 

Konkurence je pro nás zdrojem adrenalinu, který potřebujeme, 

říká Jan Rýdl ml., generální ředitel TOS VARNSDORF

Mezi světovými výrobci obráběcích strojů má továrna v severočeském Varnsdorfu skvělé renomé. Její logo znají zákazníci prakticky na všech kontinentech. TOS VARNSDORF ale nežije jen z tradice. Pečlivě analyzuje současné dění na strojírenských trzích a nezapomíná ani na budoucnost.

O tom ostatně v našem rozhovoru hovoří Jan Rýdl ml., generální ředitel této akciové společnosti.

Žijeme v neklidné době, což se týká i oblasti podnikání. Jaká je současná situace v oboru obráběcích strojů na světových trzích?

Budeme-li vycházet z oborových statistik, lze konstatovat, že objem produkce obráběcích strojů se v Evropě vrátil na úroveň roku 2008, který byl doposud nejúspěšnějším rokem. Bohužel nelze zobecnit, že tento trend je platný pro všechny druhy obráběcích strojů. Konkrétně v kategorii strojů střední a velké velikosti, kam patří i produkty, které vyrábíme v TOS VARNSDORF, je úroveň poptávky stále ještě pod úrovní roku 2008. To je samozřejmě dáno tím, jaká je situace v jednotlivých průmyslových odvětvích, které obráběcí stroje spotřebovávají. Neopominutelným faktorem je i ekonomická a politická situace v jednotlivých teritoriích, která určují podmínky pro investiční prostředí v regionech. Proto hodnotit situaci v oboru z celosvětové perspektivy je obtížné. Vždy je potřeba se zaměřit na konkrétní trh a jeho specifika.

Jaký vliv na váš obor mají přetrvávající sankce EU vůči Ruské federaci?

K problematice sankcí vůči Ruské federaci jsme se vyjadřovali již mnohokrát. Osobně jsem přesvědčen, že jedinou účinnou formou sankcí je omezení financování ruských bank a státních institucí na mezinárodních finančních trzích. Vše ostatní považuji za neúčinná opatření, reálně poškozující evropskou ekonomiku a dlouhodobě budované vzájemné obchodní vztahy s Ruskou federací. To, co nejvíce ovlivňuje ekonomiku a investiční prostředí v Rusku, a tím i poptávku po obráběcích strojích, je cena ropy a úroveň, resp. volatilita kurzu ruského rublu vůči světovým měnám. Tyto faktory nám bohužel nehrají do karet. V případě TOS VARNSDORF to znamená, že současný objem prodané produkce do Ruska oproti období před zavedením sankcí, a s tím pojenými všemi důsledky, klesl na méně než třetinu.

V odvětví strojírenství je obecně ve světě nemalá konkurence, může být pro vás i něčím užitečná?

Konkurence v jakémkoliv oboru je prospěšná, a to nejen pro zákazníky, ale rovněž i pro poskytovatele služeb či výrobce produktů. Konkurence je hybnou silou, motivátorem zlepšování všech činností a zároveň dodavatelem adrenalinu a endorfinu, které ti, co chtějí být úspěšní, jednoznačně potřebují. Podstatu konkurence naleznete v samotné schopnosti přežití jednotlivých živočišných druhů, a proto to samé platí i pro podnikání.

Nakolik se podle vašeho názoru projeví v obchodování připravovaný Brexit?

Nejsem si jist, že umím zcela docenit všechny důsledky odchodu Velké Británie z EU. Je to dáno také tím, že řada podmínek bude teprve předmětem politických jednání, jejichž výsledky lze jen těžko předjímat. Nicméně věřím, že si politická reprezentace uvědomí, že znovuvytvoření překážek vzájemného obchodu nikomu nic dobrého nepřinese. Z pohledu TOS VARNSDORF se negativních dopadů příliš neobávám.

Jaké důsledky bude pro evropské výrobce obráběcích strojů mít chystané uznání čínské ekonomikyza tržní? S jakými dopady je třeba počítat?

Bezpochyby tento krok přinese řadu změn do různých oborů po celém světě. Zcela určitě jeden z prvních náporů zažijí výrobci a zpracovatelé oceli. Obávám se, že v případě České republiky to může mít zásadní dopady do ekonomické výkonnosti velkých podniků na severu Moravy, a tím i zaměstnanosti v tomto regionu. To se ale následně musí projevit i v poptávce po obráběcích strojích pro tyto podniky. Jinými slovy: přestože přímé dopady uznání čínské ekonomiky tržní ekonomikou do oboru obráběcích strojů neočekávám, ty sekundární v podobě možného poklesu poptávky ze strany zasažených odvětví průmyslu jsou dle mého názoru reálné.

Vaše společnost je známá tím, že přichází na trh s novinkami, které zvyšují její prestiž. Připravujete v současnosti ve výrobním programu opět nějaké? A můžete přiblížit, o co půjde?

Samozřejmě. Poslední novinkou, kterou jsme již představovali před několika měsíci, je možnost vybavení našich strojů zcela nezávislým systémem odměřování, který umožňuje rychlé změření reálného výsledku obrábění, a tím identifikace vzniklých odchylek, jež lze automaticky přenášet ve formě korekcí do stroje bez nutnosti převážet obrobek ze stroje na 3D měřící zařízení. Tato opce může našim zákazníkům ušetřit výrazným způsobem čas a náklady na kontrolu přesnosti obrobení dílců a zároveň poskytuje i aktuální informace o reálné kondici obráběcího stroje. Velkou změnou prochází v současné době i naše produktové portfolio, kde se kromě vývoje nových obráběcích strojů zaměřujeme i na rozšiřování palety zvláštního příslušenství ke strojům, jako jsou frézovací hlavy, systémy výměny nástrojů a technologického příslušenství. Detaily k jednotlivým produktům však budeme uvolňovat v souladu s naší obchodní a marketingovou strategií.

Již tradičně udržujete nadstandardní vztahy se zákazníky, pro něž každoročně pořádáte TOSday - potřetí spojený s celosvětovou konferencí obchodních zástupců. Jak se vám zákaznické dny dosud osvědčily?

Tento způsob komunikace s našimi obchodními zástupci a zákazníky hodnotím jako jeden z nejefektivnějších způsobů sběru informací z trhu a forem komunikace. Navíc při prezentaci produktů je možné soustředit pozornost našich zákazníků pouze na naše produkty a námi předváděné technologie, což nám žádná výstava neumožní.

A pokud jde o letošní ročník TOSday? V čem byl přínosný?

Přínosy v porovnání s dřívějšími ročníky jsou stejné. Získali jsme užitečné informace o potřebách jednotlivých trhů a důležité podněty pro směřování našich vývojových aktivit. Zároveň jsme informovali naše zástupce o tom, jak jsme vyřešili jejich podněty a připomínky, a poskytli jim tak argumenty pro jednání se zákazníky. Informování o parametrech uváděných novinek na trh a nových službách jsou nedílnou součástí vzájemného setkání. Důležitá je i interakce mezi zástupci a možnost sdílení informací z jednotlivých trhů.

V září zahájila činnost Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF. Co vás přimělo k založení této firemní školy a co si od ní do budoucna slibujete? Není oblast vzdělávání pro vás poněkud neprobádaný terén?

Impuls k založení vlastní střední průmyslové školy vzešel z analýzy provedené v rámci našeho strategického plánování, kde jsme nedostatek kvalifikované pracovní síly identifikovali jako zásadní faktor ohrožující úspěšný budoucí rozvoj našich podnikatelských aktivit. Prvotně jsme se snažili dosáhnout dohody s existující státní školou v našem městě, avšak naše argumenty pro spolupráci nenašly adekvátní odezvu nejen u ředitele této školy, ale bohužel ani u odpovědných krajských politiků. Neskonalým úspěchem po mnoha jednáních je tak získání registrace pro provozování vlastní školy. Terén to je pro nás sice neprobádaný, ale my víme, co potřebujeme, víme jak motivovat lidi a víme, kde jsou naše silné stránky.V hlavním předmětu podnikání se pohybujeme v tržním prostředí, kde umíme být úspěšní. Nepochybuji o tom, že to samé se nám podaří i na poli školství.

Technické vzdělávání má nepochybně budoucnost, má vaše společnost nějaké další plány v tomto směru?

Jednoznačně ano. Otevřením vlastní střední průmyslové školy, kde od 1. září vychováváme novou generaci strojařů a techniků ve dvou maturitních a dvou učňovských oborech, vše teprve začíná. Rozhodně chceme postupně studijní obory rozšiřovat a především aktivně spolupracovat s technickými vysokými školami tak, abychom kompletně pokryli naši potřebu nastupujících techniků na všech úrovních firemní hierarchie. Cíl je jasný – vychovat si novou generaci techniků, kteří budou schopni převzít a dále rozvíjet více jak 100 leté know-how výroby obráběcích strojů, o které u nás v TOS VARNSDORF pečujeme. Státní školský systém to za nás bohužel neudělá.

Celý článek ke stažení zde

 

TOS VARNSDORF a.s.

Říční 1774

Varnsdorf

407 47

Česká republika

 

Tel.:+420 412 351 203

Mob.:+420 605 203 772

Fax: +420 412 351 269

E-mail: info@tosvarnsdorf.cz

Internet: www.tosvarnsdorf.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU