800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme částečnou rekonstrukci bytu
Soustruh
Rekonstrukce fasády a oplocení
Plastový materiál
Rekonstrukce mostu
5 nejnovějších nabídek
Komíny TUMA s nejlepším poměrem ceny a kvality
Komíny TUMA s najlepším pomerom ceny a kvality
Frézka konzolová FGH 32
Frézka nástrojařská FUW 315/ III
MAHO 1000 Frézka nástrojářská

MPO ČR chce omezit administrativní zátěž při prokazování energetické náročnosti budov

22/04/2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR představilo plánovanou úpravu zákona o hospodaření energií, týkající se povinnosti zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy. Příslušná novel vedle této povinnosti zohlední také možnost doložit energetickou náročnost budovy vyúčtováním energií za uplynulé 3 roky. Zavedení povinnosti zpracovávat a dokládat průkazy vyplývají z implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla přenesena do zákona o hospodaření energií. Po složitém legislativním jednání pak začala od 1. ledna 2013 platit i u nás.

Po analýze všech dopadů a přínosů zpracovávat průkazy za I. čtvrtletí 2013 se ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba rozhodl rozšířit stávající ustanovení v zákoně a dát možnost informovat o energetické spotřebě budovy pomocí vyúčtování: „Brusel na takovou alternativu nemyslel, třebaže má stejnou informační hodnotu jako průkaz a není potřeba za tuto informaci platit."

V navrhované úpravě zákona bude citovaná možnost rozšířena i pro vlastníky budov, společenství vlastníků jednotek, anebo vlastníky jednotky v případech prodejů a pronájmů budov. „Navrhovanými změnami chceme pomoci hlavně vlastníkům starších rodinných domů a bytů, jichž se povinnost pořízení energetických štítů dotýká obzvláště," prohlásil ministr M. Kuba. Ministr rovněž navrhuje odstranit zbytečnou administrativu, kterou musí podstoupit majitelé památkově chráněných budov a budov v památkových zónách. Nově nebude potřeba dokládat tuto skutečnost, která je zřejmá z katastru nemovitostí, závazným stanoviskem orgánů památkové péče. „Po důkladné analýze současného stavu jsme dospěli k závěru, že pro naplnění rámce směrnice, to je ochrana zákazníka, je dostatečné umožnit dotčeným stranám zvolit si doložení energetické spotřeby budovy průkazem nebo vyúčtováním dodávek energií za uplynulé tři roky," uvedl M. Kuba. „Tímto opatřením zajistíme povinné poskytování informací o energetické náročnosti budovy. Zároveň dáme občanům možnost volby. To je, podle mého názoru, racionální přístup k evropským předpisům."

 

 

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU