800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Náhradní díly na vrtačku PK 203
Traktor
Materiál z betonu
Vrata
Dříví
5 nejnovějších nabídek
Pásová pila MEBAeco 335
Svařovcí zdroje NEOMIG - kompaktní
PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE - Kjellberg
Ocelová lana
Evidence – Kontrola – Revize

MŠMT a Technologické centrum podporují projekt na zavádění biotechnologií

22/07/2013

 

Pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologického centra Akademie věd ČR se 27. června uskutečnil informační den k nově vznikajícímu partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci PPP BRIDGE 2020 (Biobased and Renewable Industries for Development and Growth in Europe). Partnerství by mělo vzniknout na počátku příštího roku ve formě společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiative). Konference se vedle zástupců Evropské komise a Biobased Industries Consortium prezentujících iniciativu PPP BRIDGE 2020 zúčastnilo na 60 představitelů českých výzkumných organizací a podniků působících v oblastech biotechnologií.

Hlavním cílem PPP BRIDGE 2020 je implementace cílů strategie EU „Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe", kterou na počátku loňského roku schválila Evropská komise. Strategie definuje principy rozvoje hospodářství EU v kontextu dynamicky rostoucí světové populace, rychlého vyčerpávání mnoha surovinových zdrojů, stále rostoucích tlaků na životní prostředí a změn klimatu a stanovuje principy nového přístupu EU k výrobě, spotřebě, zpracování, skladování a recyklaci biologických zdrojů.

PPP BRIDGE 2020 vznikající ve formě společné technologické iniciativy si za své stěžejní cíle klade reindustrializaci Evropy vybudováním zemědělské infrastruktury založené na biorafineriích a efektivním využívání biozdrojů včetně bioodpadů, zkvalitnění využívání zemědělské půdy a lesů, zvýšení podílu produkce syntetických chemikálií a pohonných hmot na principu „bio-based" či podporu evropského trhu s novou generací biomateriálů.

Subjekty sdružené v Biobased Industries Consortium vstupující do společného podniku (Joint Undertaking) pro PPP BRIDGE 2020 se zavázaly poskytnout na inovační činnosti společné technologické iniciativy v průběhu programového období 2014 až 2020 celkem 2,8 miliardy €.  Evropská komise by prostřednictvím rámcového programu HORIZON 2020 měla přispět částkou ve výši 1 miliardy €.

 

bio_591

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU