800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Nakládání s chemickými látkami

08/01/2016

 

500015781_151

 

Společnosti, které pracují v oblasti chemického průmyslu nebo využívající nebezpečné chemické látky, jsou svázány s řadou zákonů, vyhlášek a povinností. Vyznat se v těchto normách, plnit příslušné povinnosti, zaškolovat pracovníky a přitom stíhat řadu dalších úkolů je pro Vás náročné nejen časově, ale také finančně.

Máme pro Vás řešení v podobě externí spolupráce v oblasti Metodického řízení zajištění nakládání s chemickými látkami. Splníte tak požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění s navazujícímí předpisy.

 

ČECH-ODPADY s.r.o. nabízí tyto služby:

 • Vypracování a ve spolupráci se zákazníkem zavedení systému nakládání s chemickými látkami a přípravky, který v plném rozsahu respektuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění s navazujícími právními předpisy.
 • Provádění odborného dohledu nad nakládáním s chemickými látkami a přípravky, navrhování opatření k nápravě nedostatků, poskytování příslušných odborných informací týkajících se nakládání s chemickými látkami a přípravky, poskytování příslušných informací zaměstnancům kontrolních a dozorových orgánů.
 • Průběžné ověřování, zda výrobky odebírané zákazníkem spadají do kompetence zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, a následná potřebná opatření.
 • Zajišťování metodické pomoci při vedení průběžné evidence chemických látek a přípravků v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění.
 • Zpracování Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými přípravky:
  • Zpracování a projednání obsahu pravidel s místně příslušným orgánem veřejného zdraví, tj. s krajskými hygienickými stanicemi.
  • Aktualizaci či přepracování stávajících pravidel.


   nakladani-chemickymi-latkami


   ČECH-ODPADY s.r.o.

   Šach 15, Volfířov
   Dačice
   380 01
   Česká republika

   Mob.: +420 602 303 431
   Fax: +420 384 384 190
   E-mail:
   Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU