800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Betonová jímka
Výroba nápravy dle přílohy
Kartony pro balení potravin
Granuláty
Značení
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Několik důvodů proč pít vodu z vodovodu

04/02/2013

 

V posledních dvaceti letech roste v české společnosti nákup balených vod. Za tuto dobu vzrostla roční spotřeba podle ČSÚ více než třikrát. Boom zažívají především prodejci orientující se na zdravý životní styl. Balená voda se stává komoditou s puncem zdravého výrobku. Je tomu opravdu tak?
Je nutné si uvědomit, že vodárenské společnosti nemají k dispozici miliony korun na mohutnou reklamní kampaň propagující kvalitní pitnou vodu. V reklamách stačí u diváka vyvolat pocit, že jimi balená voda pochází z toho nejčistšího přírodního prostředí, má optimální minerální složení a je pro člověka prostě to nejlepší. Ale právě tak je tomu i u té "obyčejné" vody z vodovodu.
Pokud budou zákazníci pít vodu z vodovodu nejsou ochuzeni ani o minerální látky. Voda z vodovodu potřebu minerálů pokryje (společně s vyváženou stravou). Vyhláška pro kvalitu pitné vody uvádí optimální koncentraci jak vápníku, tak hořčíku. Tyto limity připravují hygienici, kteří nejlépe ví, co náš organismus potřebuje. Každý z nás také ví, že máme vypít více než dva litry tekutin denně. A jakou vodu vlastně máme pít? Odpověď je zcela jednoduchá - obyčejnou slabě mineralizovanou pitnou vodu. Taková voda je dodávaná i brněnskou vodovodní sítí. U vod středně a silně mineralizovaných je nutné sledovat, kolik konkrétních látek tvoří obsah.

V městě Brně teče velmi kvalitní pitná voda. Důvody jsou tři:
1. kvalitní zdroje vody
2. úprava vody nejmodernější technologií
3. spolehlivá a udržovaná vodovodní síť.

Město Brno je vzhledem k velmi dobrým hydrologickým podmínkám ve velké míře zásobeno podzemní vodou z Březové nad Svitavou a upravovanou vodou z úpravny vody Švařec, která je do města Brna a jeho okolí přiváděna Vírským oblastním vodovodem. Úpravna vody Švařec používá nejmodernější světové technologie, a to jak filtraci přes granulované aktivní uhlí, tak ozonizaci. Ve vodojemu Čebín jsou obě vody smíchány a desinfikovány jedním z nejmodernějších desinfekčních prostředků - chlordioxidem (oxid chloričitý), který má řadu příznivějších účinků než chlor.

Kvalita vody je pečlivě sledována během celého procesu její výroby a distribuce. Laboratoře společnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. provádí v potřebném rozsahu a četnosti chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy vzorků pitné vody odebraných v celém vodovodním distribučním systému. S využitím moderních přístrojů a špičkové výpočetní techniky zajišťují kontrolní analytickou činnost nejen podle stávajících českých norem, ale i s přihlédnutím k normám Evropské unie. Nezávislou kontrolu kvality vody dále provádí laboratoř Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Kvalita vody z prameniště Březová je velmi vyrovnaná a splňuje průběžně požadavky vyhlášky na pitnou vodu bez úpravy. Některé vrty do druhé zvodně dokonce splňují podmínky kvality pro umělou výživu kojenců a jsou také pro tyto účely využívány. Celkově však pro obsah dusičnanů 35 mg/l pro kojence vhodná není, neboť norma pro vodu kojeneckou udává hodnotu dusičnanů do 15 mg/l. Kojenecká voda má přísnější normu než voda pitná (vyhláška stanovující limity pro pitnou vodu povoluje 50 mg/l). Jinak má voda velmi vyvážený obsah minerálií, stálou teplotu 9 - 10oC a patří mezi velmi kvalitní pitné vody.


Voda produkovaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dosahuje velmi dobrých kvalitativních i chuťových charakteristik. Voda z Vírského přivaděče je kvalitní díky malému znečištění povodí horního toku Svratky a velmi dobrým parametrům Vírské přehradní nádrže.


Proč tedy pít vodu z vodovodu:

- jedna z nejkontrolovanějších potravin
- jeden litr vody z vodovodu stojí 6 haléřů (a to včetně odvedení a vyčištění odpadní vody) - čtyřčlenná rodina návratem k tradičnímu vodovodnímu kohoutku ušetří minimálně jedenáct set korun měsíčně
- okamžitá dostupnost v jakémkoliv množství, 24 hodin denně a bez námahy
- voda je vždy čerstvá - zákazník při koupi balené vody neví, co se s vodou dělo, než přišla na pult
- neprodukuji žádný odpad - PET láhve - škodlivá jak jejich výroba, tak likvidace - dvě třetiny končí na skládkách či ve spalovnách

 

 

 

www.enviweb.cz

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU