800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Nákup ručních vozíků
Dodávka a rekonstrukce osvětlení
Nákup technických plynů
Portálové obráběcí centrum
Vybudování nové MŠ – vnitřní vybavení
5 nejnovějších nabídek
Svářečské kukly a svářečky - A K C E
Nástrojová ocel, konstrukční, pružinová, žáruvzdorná.....
Čističky obilí Bubnové CR
MIMOŘÁDNÁ AKCE!!! PRODEJ RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE - LINKY
Zakružovačka hydraulická Metallkraft PRM 60 FH

Nízké ceny elektrické energie: pohlazení pro český průmysl

28/01/2013

Pod záštitou Martina Kuby, ministra průmyslu a obchodu a Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí, se na sklonku loňského roku uskutečnila v Brně konference Energetická koncepce ČR ve vztahu k surovinovému potenciálu ČR a Evropy. Pořádala ji Krajská hospodářská komora se snahou vysvětlit zásady tvorby této koncepce podnikatelům. Otevřené diskuse by měly podle vyjádření pořadatele pokračovat a přispět k pochopení postojů a možností, které se české energetice nabízejí. V Brně přednášeli zástupci tvůrců SEK, Evžen Tošenovský za Evropský parlament, pracovníci Masarykovy university aj. Přítomní byli rovněž zástupci uranového průmyslu, jaderného výzkumu i výrobců energetických zařízení. Mimo jiných Ing. Martin Pecina, MBA, generální ředitel společnosti Vítkovice Power Engineering. Ten také poskytl redakci TT následující rozhovor:

Ve svém projevu na konferenci jste řekl, že ČR nepotřebuje technologie ze zahraničí, neboť naše podniky si dokáží vyrobit vše samy. Jak ale víme, většina bývalých českých podniků je v zahraničních rukách. Jejich výrobní portfolio je modelováno požadavky mateřských společností, takže s nimi nelze pro české prostředí příliš počítat. Jaké podniky a jaký typ energetiky jste tedy měl na mysli? A skutečně se domníváte, že dnes české podniky dosahují úrovně techniky, která je odpovídající požadavkům na účinnost i ekologii obvyklou u konkurentů?

České firmy si jistě nevyrobí úplně vše. Stejně jako firmy z jiných vyspělých průmyslových zemí potřebují subdodávky jistých technologií a dílů. To je naprosto normální. Důležité jsou dvě věci. Odkud pochází know-how a kde se výrobek zhotovuje. České firmy některé technologie vlastní a některé pochopitelně ne. Jestliže se bavíme o stavbě uhelné elektrárny, pak si ji umí české firmy vyrobit téměř celou.

Celý článek naleznete v Technickém týdeníku 01/2013.

 

teleso_194

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU