800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Likvidace odřezků HDPE pěny
Flow pack balící stroj na RAW tyčinky 30-50
Výroba hřídele
Dřevěný materiál
Nafta 3000 l
5 nejnovějších nabídek
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy

Nové technologie v kombinované výrobě elektřiny a tepla

10/12/2012

 

Pokrok v technologii plynových spalovacích motorů, rostoucí náklady na přenos energie a stále větší hrozba blackoutu zvyšují poptávku po lokální výrobě elektrické i tepelné energie v kogeneračních jednotkách. Od 60. let minulého století vlády vyspělých zemí preferovaly kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie ze zemního plynu. Tato tendence ještě více zesílila začátkem 70. let po první ropné krizi. V současnosti se výrobci i provozovatelé technologií zaměřují na to, aby kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie ze zemního (nebo alternativního) plynu byla komerčně zajímavá pro dodavatele i odběratele.

Dnes jsme dokonce svědky situace, kdy v zemích s těžitelnými zásobami břidlicového plynu cena tohoto paliva klesá a zejména klesá závislost vyspělých zemí na importu. Přitom palivo představuje 70–90 % celoživotních vlastnických a provozních nákladů (TCO) na kogenerační jednotku. Investice do retrofitů uhelných elektráren spolu s vysokou cenou energie z obnovitelných zdrojů vedou k decentralizované výrobě energie. Tento způsob výroby energie je ve většině států (alespoň dočasně) podložen formou různých podpor, dotací, grantů, výhodných úvěrů, slev atd. Dělají to téměř všechny evropské státy, ale také 34 členských států v rámci USA.

A tato technologická změna je podpořena vývojem plynových motorů. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie totiž potřebuje výkonné motory s vysokou účinností, s nízkými provozními náklady a splňujícími současné (i v blízké budoucnosti platné) emisní limity. Navíc se požaduje provozuschopnost těchto motorů v různých klimatických podmínkách a při různém charakteru zatížení. Splnění těchto většinou protichůdných požadavků (například při snížení emisí většinou dojde ke zvýšení spotřeby paliva, požadavek na práci ve velké nadmořské výšce vede ke snížení výkonu atd.) si vyžádalo obrovské investice do vývoje, jež si mohli dovolit pouze ti největší výrobci.

Strojírenská firma Caterpillar, která je největším výrobcem spalovacích motorů na světě, zvolila kromě vývoje vlastních motorů i cestu fúze s konkurenčním výrobcem MWM-Deutz, který je od roku 2011 součástí koncernu Caterpillar.

Celý článek naleznete v Technickém týdeníku 25/2012.

 

energie_194

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU